Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar ett tak täckt av stavspån som stryks med pigmenterad tjära.
Tjärning med pigmenterad tjära. Genom att stryka ytan två gånger med två olika pigmenteringar skapas en laserande djupeffekt. Den stavspånstäckta lanterninen finns på ett tak tillhörigt Göberga herrgård, Småland.
Foto: Ludvig Tigerhielm
Länkstig

Pigmentering av tjära

"Pigmentering av tjära - hur olika jordpigment fungerar i en tjärblandning" är namnet på ett nytt gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet. Projektet ska utveckla kunskap om vilka pigment och proportioner som krävs för önskad kulör, men också om hur hållbara blandningarna är över tid. Det kommer bland annat att resultera i ett antal olika recept på tjärblandningar med innehåll av traditionella jordpigment.

Ludvig Tigerhielm är verksam som kulturmålare med eget företag i sörmländska Stallarholmen. Idén till gästhantverkarprojektet föddes i samband med tjärning av ett tak. Taket ifråga skulle strykas med pigmenterad tjära. Det väckte frågor om hur olika pigment i kombination med tjära egentligen påverkar kulören.

Pigmenterad tjära

Syftet med projektet är att utarbeta ett antal olika recept på tjärblandningar med innehåll av traditionella jordpigment. Undersökningen ska utgå från ett antal olika kulörer och utveckla kunskap om vilka pigment och proportioner som behövs för att få fram önskad kulör. Det handlar också om att hitta blandningar med komponenter som dels fungerar bra tillsammans, dels håller över tid. En viktig samarbetspartner blir Milis Ivarsson, Av Jord, som tidigare undersökt egenskaper och funktion hos jordpigment i äggoljetempera. Ludvig Tigerhielm planerar också att göra en del laborationer tillsammans med Arja Källbom, Station Ormaryd.

Håller längre

Gästhantverkarprojektet pågår under 2021. Det ska resultera i en rapport med tillhörande receptsamling. Resultaten kommer också att på andra sätt spridas till yrkesverksamma och blivande kulturmålare och bygghantverkare. Kulturmiljönyttan handlar bland annat om att pigmenterad tjära håller längre än ren tjära. Med ökad kunskap om hur detta fungerar kommer fler att kunna förorda och använda tekniken, till gagn för många kulturbyggnader.

Gästhantverkarprojekt: Pigmentering av tjära – hur olika jordpigment fungerar tillsammans i en tjärblandning

Gästhantverkare: Ludvig Tigerhielm

Projekttid: 2021

Bilden visar del av stickspånsklädd lanternin struken med pigmenterad ´tjära
Del av samma lanternin på Göberga herrgård.
Foto: Ludvig Tigerhelm