Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en man som arbetar med omläggning av en lång kallmur.
I Handbok i kallmurning går Joakim Lilja (bilden) igenom de grundläggande principerna för kallmurning. Samtidigt betonar han vikten av att inte likrikta hantverket för mycket. De lokala särdragen är värdefulla.
Länkstig

Kallmurade naturstenskonstruktioner

Vård och restaurering av kallmurade konstruktioner är en ovanlig men efterfrågad hantverkskunskap. Hantverkslaboratoriet arbetar med att dokumentera hantverket och för att utbilda fler skickliga utövare.

Video (19:45)
Restaurering av ett jordkällarvalv

Vård och restaurering av kallmurade konstruktioner i natursten berör såväl kulturmiljövården och naturvården som länsstyrelsernas arbete med landsbygdsutveckling. Det är en kunskap som även efterfrågas av privata fastighetsägare och som uppfattas som svag eller hotad. Det finns brister i kunskapen att både beställa och att utföra restaureringar av stengrunder, stentrappor, jordkällare, stenvalvsbroar, naturstensmurar och stengärdesgårdar.

Under 2012-2013 beviljades Hantverkslaboratoriet kulturmiljövårdsanslag från länsstyrelsen i Örebro län för att genomföra projektet Kallmurade naturstenskonstruktioner. 

Projektet syftade till att

  • ta fram manualer för vanligt förekommande arbeten med naturstenskonstruktioner inom kulturmiljövården. 
  • producera kunskapsunderlag för beställare av stenarbeten i park- och trädgårdsanläggningar, kulturlandskap och för kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
  • utveckla kurser för kallmurskonstruktioner i natursten för både utförare och beställare.

Projektledare var Joakim Lilja, då lärare i landskapsvård på Institutionen för kulturvård. Projektet förlängdes och slutredovisades 2015. Projektrapporten Handbok i kallmurning finns att ladda ner här intill. Den kan även beställas i tryckt form (maila craftlab@conservation.gu.se).