Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar gräsklippning med arbetshäst
Med en hästdriven gräsklippare går det att sköta relativt stora ytor. Inslaget uppskattas ofta av besökare. Kusk: Siri Berg.
Foto: Gunnebo Slott och Trädgårdar
Länkstig

Hästbruk i historisk parkanläggning

Vissa kommuner använder i begränsad utsträckning hästar för skötsel av gräsytor, snöskottning och sophämtning, medan motsvarande kunskap har saknats inom övrig parkskötsel. Ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet har resulterat i utveckling av hästanpassade metoder och redskap för skötsel av historiska parkmiljöer. Konkret handlar det om prototyper till tre hästredskap: en pallyft, en grusharv och en gräsklippare.

Effektivt, tyst och fossilfritt

Hur kan historiska parkmiljöer skötas på ett effektivt sätt utan att besökare störs av maskiner? I gästhantverkarprojektet har brukshästkusken Siri Berg utvecklat metoder för användning av häst i sådana miljöer. Tanken har varit att utveckla metoder som är praktiska, effektiva, markdrivna, tysta samt på ett bra sätt samspelar med hästen som dragdjur. Som en positiv bieffekt är metoder och redskap av det här slaget även  fossilfria, skonsamma för marken och utgör ofta ett billigt alternativ till maskiner. Hästbruk uppfattas också positivt bland besökare.

Tre typer av redskap

Siri Berg har under projekttiden arbetat som brukshästkusk vid Gunnebo slott och trädgårdar i Mölndal. Hon har i projektet valt att fokusera på tre typer av hästdrivna redskap: en pallyft, en gräsklippare och en grusharv. Arbetet har både handlat om att anpassa befintliga redskap och att ta fram nya prototyper och testköra och utvärdera dessa. Olika aspekter av hållbarhet är också en viktig del av arbetet. Siri visar hur hästen kan bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inom ramen för en historisk park anläggning.

Resultatet av gästhantverkarprojektet finns att ta del av i rapporten Hästredskap för hållbar parkskötsel, som går att ladda ner gratis här intill eller köpa i tryckt form från Hantverkslaboratoriet. Det kommuniceras även vid seminarier och konferenser riktade mot yrkesverksamma inom kulturmiljövården.

Gästhantverkarprojekt Hästbruk i historisk parkskötsel

Gästhantverkare: Siri Berg

Projekttid: 2020-2021

Bilden visar det ljust bruna omslaget till skriften Hästredskap i hållbar parkskötsel med rubrik samt Hantverkslaboratorioets logga i vitt, orange, brunt och svart
Navigate to video: Hästdriven grusharv
Video (0:20)
Hästdriven grusharv

Hoppas på ökat hästbruk

Projektet visar hur man med delvis traditionella metoder kan utföra hantverksmässiga arbetsuppgifter i en kulturmiljö. Resultatet kommer gynna såväl branschen (Sveriges hästkörare) som kommuner, bostadsbolag, natur- och kulturreservat samt olika parkanläggningar. Minskad miljöpåverkan och hälsomässiga fördelar gynnar hela samhället, samtidigt som det immateriella kulturarv som kunskaper av det här slaget utgör bevaras och utvecklas. Resultatet är också intressant för utbildning och har potential att bli en naturlig del av kuskutbildningen för brukshästkörning. En förhoppning är att den ökade kunskapen om metoder, redskap och hållbarhetsapekter också ska resultera i ett ökat hästbruk i kulturmiljöer.

Gunnebo Slott och Trädgårdar har medfinansierat projektet. Paul Schmit och föreningenSchaff mat Päerd, Luxemburg, har finansierat och även bidragit på andra sätt till utvecklingen av grusharven. 

 

Bilden visar en hästdriven grusharv i gul metall med svarta harvpinnar
Hästdriven grusharv, en av två prototyper som utvecklats inom gästhantverkarprojektet.
Foto: Siri Berg

Beställa skrifter

Pris för tryckt(a) ex: 140kr/st

+ 80kr för frakt, emballage och expeditionsavgift för ett exemplar eller 120kr för två eller fler skrifter ur Hantverkslaboratoriets samling.

Bilden visar en kvinna som selar på en brun arbetshäst med vit bläs
Siri Berg med hästen Umar
Foto: Gunnebo Slott och Trädgårdar