Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en arbetshäst spänd framför en vagn
Foto: Siri Berg
Länkstig

Hästbruk i historisk parkanläggning

Vissa kommuner använder i begränsad utsträckning hästar för skötsel av gräsytor, snöskottning och sophämtning, medan motsvarande kunskap saknas inom övrig parkskötsel. I ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet utvecklas hästanpassade metoder och redskap för skötsel av historiska parkmiljöer.

Effektivt, tyst och fossilfritt

Hur kan historisk parkmiljö skötas på ett effektivt sätt utan att besökare störs av maskiner? Gästhantverkareprojektet ska utveckla metoder för hur hästen kan användas i publik, historisk parkmiljö. Dessa ska vara praktiska, effektiva, markdrivna, tysta samt på ett bra sätt kunna användas tillsammans med hästen som dragdjur. Som en positiv bieffekt är metoder och redskap av det här slaget även  fossilfria, skonsamma för marken och utgör ofta ett billigt alternativ till maskiner. Hästbruk uppfattas också positivt bland besökare.

Tre typer av redskap

Projektet drivs av Siri Berg, till vardags brukshästkusk vid Gunnebo slott och trädgårdar i Mölndal. Hon har valt att fokusera på tre typer av hästdrivna redskap: en pallyft, en gräsklippare och en grusharv. Det kan handla om att anpassa befintliga redskap eller att ta fram nya prototyper och testköra och utvärdera dessa.  Resultatet kommer att redovisas i en rapport samt kommuniceras vid seminarier och konferenser riktade mot yrkesverksamma inom kulturmiljövården.

Hoppas på ökat hästbruk

Projektet kommer att ge klarhet i hur man med delvis traditionella metoder kan utföra hantverksmässiga arbetsuppgifter i en kulturmiljö. Metodutvecklingen kommer förhoppningsvis inte bara att resultera i ökad kunskap utan också i ett ökat hästbruk i kulturmiljöer.. Resultatet kommer gynna såväl branschen (Sveriges hästförare) som kommuner, bostadsbolag, natur- och kulturreservat samt olika parkanläggningar. Minskad miljöpåverkan och hälsomässiga fördelar gynnar hela samhället, samtidigt som det immateriella kulturarv som kunskaper av det här slaget utgör bevaras och utvecklas. Resultatet är också intressant för utbildning och har potential att bli en naturlig del av kuskutbildningen för brukshästkörning.

 

Gästhantverkarprojekt Hästbruk i historisk parkmiljö

Gästhantverkare: Siri Berg

Projekttid: 2020-2021