Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar detalj hamling med motorsåg
Hamling med motorsåg.
Foto: Hjalmar Croneborg
Länkstig

Hamla lövträd

Att hamla lövträd är en gammal teknik för ökad produktion av lövfoder, ved och slöjdvirke. Hamling som hantverk, kulturarv och naturvård har undersökts i ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet. Resultatet är en manual för alla som vill utöva hamling i praktiken.

 

Gästhantverkarprojektet genomfördes av Rune Stenholm Jakobsen som 2011 gick det sista året på landskapsvårdsprogrammet. Han såg ett behov av att skapa en handledning som på vissa punkter kunde komplettera existerande böcker inom området. Det gällde framför allt de olika trädslagens skilda förmågor att skjuta skott, samt vikten av att göra olika bedömningar gällande hamling i kulturlandskap respektive park- och trädgårdsanläggningar.

Manualen inleds med en genomgång av hur hamling utförs, vilka träd som är lämpliga att hamla, vilka grenar som bör väljas och hur snitten läggs. De träd som av tradition hamlats är al, alm,  ask, asp, avenbok, björk, bok, ek, hägg, lind, lönn, oxel, rönn, sälg och vide. Samtliga beskrivs i avseende på hur de reagerar på hamling och hur hamlingen bäst avpassas till respektive art.

 

 

Bilden visar omslaget till Hantverkslaboratoriets publikation Hamla lövträd