Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar kraftstation byggd i betong vid Överums bruk
Kraftstation vid Överums bruk, byggd i betong. Ett exempel på en äldre betongbyggnad i behov av vård.
Foto: Sven Olof Ahlberg
Länkstig

Grundkurs i historisk betong

Det tidiga 1900-talets betongbyggnader representerar stora kulturhistoriska värden. Men nu börjar de åldras. Hur tar vi hand om dem på bästa sätt? Historisk betong är ett nytt fält för kunskapsuppbyggnad vid Hantverkslaboratoriet.

Dagens betong skiljer sig mycket från det material som användes kring förra sekelskiftet när tekniken var ny. De tidiga betongbyggnadsteknikerna förändrades snabbt. Materialet förfinades och anpassades till olika ändamål.

En stor del av den första generationens betong återfinns i byggnader som idag har höga kulturhistoriska värden. delvis på grund av just betongkonstruktionerna. Dessa konstruktioner liknar dock inte andra traditionella byggnadsmaterial. Då de kemiskt åldras inifrån krävs andra kompetenser, förhållningssätt och materialkunskaper för att bevara och vårda dem. Här deltar Hantverkslaboratoriet i arbetet med att mobilisera byggnadsvården och skapa olika insatser för att höja kompetensen på området.

Bilden visar en rosafärgad bro i betong snett underifrån med kraftiga runda bropelare.
Foto: Sven Olof Ahlberg

En första grundkurs för yrkesverksamma inom kulturmiljövården (hantverkare, antikvarier, handläggare) hölls i Mariestad i januari 2020. Kursen pågick i tre dagar och gav basala kunskaper om materialet betong ur tekniskt och historiskt perspektiv. Den omfattade svenska och internationella exempel på historiska betongkonstruktioner, genomförda renoveringar och antikvariskt tekniska avvägningar i samband med dessa. Betongens estetik togs upp, liksom de skademekanismer som bryter ned materialet. I samband med diskussioner om armeringens utveckling berördes även viss hållfasthet och konstruktion. Föreläsare var bland andra Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB och Stefan Holmgren, Stenkonservering Väst. 
 

Bilden visar detalj av betongkonstruktion
Foto: Sven Olof Ahlberg