Bild
Händer på ett tangentbord
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Nedsättning av läs- och skrivförmågan som orsakats av afasi efter stroke eller operation av låggradigt gliom

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Finansiär
Vetenskapsrådet, STROKE-riksförbundet, Afasiförbundet Sverige, Stiftelsen Promobilia, Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse

Kort beskrivning

Att skriva är en komplex aktivitet som ställer höga kognitiva krav. Därför påverkas skrivförmågan ofta vid hjärnskador. Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om hur afasi – språkstörning efter förvärvad hjärnskada orsakad av t.ex. stroke eller tumörsjukdom – påverkar det skrivna språket.

Bakgrund

Afasi är en multimodal språkstörning som påverkar muntligt och skrivet språk. Afasi uppstår till följd av en hjärnskada och den vanligaste orsaken är stroke. Den som har afasi vet precis vad den vill säga men har svårt att hitta rätt ord, kan ha svårt att sätta samman orden till grammatiskt korrekta satser och kan också ha svårt att förstå vad någon annan säger. För de allra flesta är även förmågan att skriva och läsa påverkad. Forskning och kliniskt arbete har traditionellt inriktats på rehabiliteringsinsatser för att förbättra det muntliga språket. Men i takt med att det skrivna språket blir allt viktigare för att klara sig i dagens samhälle, ökar behovet av mer detaljerad kunskap om hur skriv- och läsförmågan påverkas och hur man kan träna för att förbättra den.

Syfte

Det övergripande syftet är att projektet ska bidra till att förbättra omhändertagandet av personer med afasi eller annan kognitiv påverkan på grund av hjärnskada. Ett mer specifikt syfte är att undersöka vilka kognitiva processer som samverkar när en person skriver, hur dessa processer påverkas vid afasi och hur man kan träna för att förbättra förmågan att skriva och läsa. 

Delprojekt

Utveckling av analysinstrument för benämningsförmåga i skrift, känsligt för subtila svårigheter vid afasi och/eller påverkad kognition vid stroke. 

Målet med projektet är att utveckla instrument för analys av förmågan att hitta rätt ord i skrift för att identifiera subtila afatiska och/eller andra kognitiva svårigheter. Instrumentet kommer även att vara ett potentiellt mycket känsligt instrument för utvärdering av intervention. 

Publikationer

Johansson-Malmeling, C., Wengelin, Å., Antonsson, M. & Henriksson, I. (2022). Using a digital spelling aid to improve writing in persons with post-stroke aphasia: An intervention study. International journal of language and communication disorders, available online DOI: 10.1111/1460-6984.12591 

Johansson-Malmeling, C., Wengelin, Å., & Henriksson, I. (2021). Aphasia and spelling to dictation: Analysis of spelling errors and editing. International journal of language and communication disorders, 56, (1), 145-160. DOI:https://doi.org/10.1111/1460-6984.12591 

Johansson-Malmeling, C., Wengelin, A., Hartelius, L., & Henriksson, I. (2021a). Written text production and its relationship to writing processes and spelling ability in persons with post stroke aphasia. Aphasiology, Aphasiology, 35 (5), 615-632. DOI: https://doi.org/10.1080/02687038.2020.1712585 

Henriksson, I., & Laakso, K. (2020). Book Talk and Aphasia – the Power of a Book, International Journal of Language and Communication Disorders,55(1),136 -148. DOI: 10.1111/1460-6984.12509 

Antonsson, M., Johansson, C., Hartelius, L., Henriksson, I., Longoni, F., & Wengelin, A. (2018). Writing fluency in patients with low-grade glioma before and after surgery. International Journal of Language and Communication Disorders, 53(3), 592-604. doi:10.1111/1460-6984.12373  

Kjellén, E., Laakso, K. & Henriksson, I. (2017). Aphasia and literacy—the insider's perspective. International Journal of Language and Communication Disorders, 52(5), pp.573-584, doi:10.1111/1460-6984.12302. (Huvudansvarig för studien)

Deltagare

Åsa Wengelin

Charlotte Johansson-Malmeling

Katja Laakso

Malin Antonsson

Francesca Longoni