Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

LTS-seminariet: Legitimation Code Theory

Kultur & språk
Utbildning & lärande

– introduktion av ett ramverk för att undersöka kunskapspraktiker.

Seminarium
Datum
21 sep 2021
Tid
15:15 - 17:00
Plats
Zoom (se nedan)

Vid Göteborgs universitet finns ett nätverk av forskare som är intresserade av ett relativt nytt teoretiskt ramverk, LCT (se t.ex. Maton, 2014). På seminariet den 21 september kommer medlemmar i nätverket (Anki Randahl och Anna-Maria Hipkiss med flera) att presentera några verktyg för analys och ge exempel från sin egen forskning på hur ramverket kan användas för att undersöka undervisning i olika ämnen, kollegiala samtal och texter.

Seminariet hålls via Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/62635084633

Arrangörer: Lärande, text och språk (LTS) inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning.