Bild
Open House 2021 öppet hus på Handelshögskolan 2021
Länkstig

Digitalt Open House: master- och magisterprogram

Hållbarhet & miljö
Samhälle & ekonomi

Varmt välkommen till Handelshögskolans digitala Open House för studier på avancerad nivå hösten 2023 eller kommande år

Mässa,
Webinar,
Öppet hus
Datum
22 feb 2023
Tid
09:00 - 14:30
Plats
Digitalt
Kostnad
Gratis

Välkommen till Handelshögskolan Open House: master- och magisterprogram! 

Är du intresserad av att studera på avancerad nivå? Handelshögskolan erbjuder ett magisterprogram och nio internationella masterprogram.

Masterprogrammen är på två år och ges på engelska med en stor andel internationella studenter i klassen. Magisterprogrammet är ettårigt och ges på svenska.  

Hör mer från våra alumner och programansvariga om vårt program- och kursutbud. och få möjligheten att ställa dina frågor direkt i chatten. 

Evenemanget är helt gratis.

Program för Open House

Onsdag den 22 februari

Alla webbinarium sker digitalt. Följ länkarna nedan för att komma till webbinarierna. 

9:00-9:30

Accounting and Financial Management
Länk till webbinariet här

9:40-10:10

Matix (Management av tillväxt) 
Länk till webbinariet här

 

Finance
Länk till webbinariet här

10:20-10:50

Economics
Länk till webbinariet här

Knowledge-based Entrepreneurship
Länk till webbinariet här

11:00-11:30

Logistics and Transport Management
Länk till webbinariet här

11:40-12:10

Marketing and Consumption
Länk till webbinariet här

12:20-12:50

International Business and Trade
Länk till webbinariet här

13:00-13:30

Management
Länk till webbinariet här

13:40-14:10

Innovation and Industrial Management
Länk till webbinariet här

Webinarium för masterprogram 

09:00-09:30 Accounting and Financial  Management  (Redovisning och finansiell styrning)
Masterprogrammet utforskar finansiell redovisning, ekonomistyrning och ekonomisk förvaltning. Programmet lägger stor vikt på interaktionen mellan teori, praktik och samtida utveckling inom digitalisering och hållbarhet. Tillsammans med den senaste forskningen utrustas du med verktyg för att kunna producera och analysera högkvalitativ information. Efter examen kommer du kunna vägleda organisationer i investeringsbeslut, planering resultatvärdering, omstruktureringar och finansieringsaktiviteter.

Med: Conny Overland, Programansvarig, och alumnen Eva Schönander, Ekonomi- och Administrationsansvarig på Vallda Golf

09:40-10:10 Finance (Finans)
Masterprogrammet är designat för att förse studenter med solida analytiska och empiriska verktyg anpassade för finansindustrin, samt ge en generell förståelse för forskning inom finans och liknande discipliner. De metoder och tekniker du lär dig har visat sig vara tillämpningsbara även utanför det traditionella banksamhället. Kurserna inom programmet har som målsättning att ge djupare kunskap om och förståelse för den finansiella ekonomin och förbereder dig för jobb inom investmentbanker, konsultfirmor, försäkringsbolag, myndigheter, och finansavdelningar inom industriföretag

Med: Adam Fargo, Programansvarig, och alumnen Angelica Yngvesson, Senior associate på KPMG Sweden Deal Advisory

10:20-10:50 Economics (Nationalekonomi)
Masterprogrammet kombinerar avancerade analytiska verktyg med policytillämpningar. Som student kommer du att möta engagerade och kunniga lärare och kurskamrater från hela världen. Under dina två år kommer du att utveckla dina kunskaper till en ny nivå. De som tar en examen från programmet får jobb på vitt skilda ställen inom näringsliv och offentliga och internationella organisationer som ekonom, analytiker och finansrådgivare. 

Med: Katarina Nordblom, Programansvarig, och alumnen Albin Palmqvist, Utredare på Inspektionen för Socialförsäkringen

10:20-10:50 Knowledge-based Entrepreneurship (Entreprenörskap)
Masterprogrammet uppmuntrar till att våga lita på ens förmåga och att vända idéer till affärsmöjligheter. Det vill säga, att inte enbart fokusera på vetenskaplig och praktisk kunskap. Du kommer att förbättra din företagarförmåga och öka din kunskap om hur man identifierar, fångar och skapar värde för industri och samhälle .Framtida karriärmöjligheter inkluderar att starta nytt venture-företag eller arbeta verksamhetsutveckling inom större bolag. Du får även kompetensen att arbeta inom entreprenöriella ekosystem på olika lokala, regionala och nationella nivåer.

Med: Ethan Gifford, Programansvarig, och alumnen Milton Lönnroth, Co-Founder & CEO at Atley Solutions

 

11:00-11:30 Logistics and Transport Management (Logistik och transport)
Masterprogrammet utmanar ditt kritiska tänkande och din analytiska förmåga. Här får du analysera verkliga situationer och teoretiska problem. Du kommer utveckla färdigheter för att designa lösningar för organisationer som verkar under ovisshet och som möter en komplexitet i snabbföränderliga marknader och teknologier. Du får ett strategiskt perspektiv på relationerna, kedjorna, flödena, processerna och de system som innefattar den internationella logistik- och transportarenan. Hållbarhet kommer vara nyckelfokus.

Med: Marta Gonzalez-Aregall, Programansvarig, och alumnen Pieter-Jan Maekelbergh, Supply Chain and Order Management at Lynk & Co

 

11:40-12:10 Marketing and Consumption (Marknadsföring och konsumption) 
Masterprogrammet som fokuserar på marknadsföring och varumärken, tar sig an hållbarhetsutmaningar och försöker förstå hur konsumenter agerar på en global handelsplats. Programmet riktar sig till dig som vill lära dig mer om den roll som marknadsföring och konsumtion har i samhället, och som vill utforska den roll som kulturella faktorer och global kontext spelar. Forskningsnära kurser ger dig möjligheter att utveckla ditt strategiska tänkande och ger dig värdefulla kunskaper vad gäller marknadsföring och konsumtion.

Med: Lena Mossberg, Programansvarig, och alumnen Anne-Charlotte Paas, forskare inom konsumtion och marknadsföring vid Karlstads universitet. 

12:20-12:50 International Business and Trade (Internationellt företagande)
Mastersprogrammet erbjuder en tydlig kombination av praktisk och teoretisk kunskap om funktioner i multinationella företag, stora som små, i den globala ekonomin. Som student på programmet kommer du utveckla din förståelse för geografiska, processuella, och organisatoriska aspekter av internationella affärsverksamheter och utveckla förmågor för hållbart och konkurrenskraftigt beslutsfattande. Efter examen från programmet kan du arbeta i multinationella företag, internationella organisationer och start-up företag i olika tillverknings-eller tjänsteindustrier. 

Med: Roman Martin, Programansvarig, och alumnen Jasmin Dehghani, Section Head på H&M Global Assortment office

13:00-13:30 Management (Ledarskap)
Masterprogrammet erbjuder ett brett utbud av kurser i en intellektuellt utmanande miljö. Här kombineras teoretiska insikter med praktiska exempel från verkligheten. Som student på programmet kommer du få diskutera komplexa problem inom strategi och ledarskap. Du får reflektera över din egen roll som ledare och fundera över hur företagsstrategier påverkar hållbar utveckling. Detta mångsidiga program ger dig flexibilitet att skräddarsy din utbildning utifrån dina egna intressen.

Med: Sara Brorström, Programansvarig och alumnen Rebecca Larsson, Business and Integration Arch Analyst at Accenture

13:40-14:10 Innovation and Industrial Management (Innovation och industriell ledning)
Masterprogrammet rustar dig för en framtid som potentiell ledare i organisationer som verkar i en alltmer osäker och komplex värld, med snabbt skiftande marknader och teknologier. Som student på detta program kommer du att få en utbildning med starkt fokus på personlig och professionell utveckling, nära samarbete med industrin och goda möjligheter till utbytesstudier.

Med: Johan Brink, Programansvarig, och alumnen Ellinor Joelsson Management Consultant på KPMG Sweden

Webinarium för magisterprogram

09:40-10:10 Matix (Management av tillväxt)
Magisterprogrammet Matix är en ettårig universitetsutbildning på avancerad nivå inom områdena affärsutveckling, ledarskap och förändringsledning. Vår akademiska fördjupningsutbildning fokuserar på inlärning, snarare än utlärning. Under utbildningen tränas affärsmannaskap med hjälp av bland annat de senaste forskningsrönen inom modulerna innovation, strategi, förändringsledning och ledarskap. Tre dagar per vecka befinner du dig i klassrummet för att lära dig den senaste forskningen och metoderna, de andra två dagarna befinner du dig på plats vid ett av våra partnerföretag för att praktiskt applicera dina kunskaper. 

Med: Akademiskt ansvarig Björn Remneland Wikhamn, Verksamhetsansvarig Robert Orbelin, Administrativ koordinator Jenny Andersson, Alumn Alexandra Hultsbo, Co-creator at Hejare AB och nuvarande student Mona Almoulla