Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Masterprogram i Ledarskap

Program
S2MAN
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81E
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du utveckla dina ledarskapsförmågor och lära dig driva strategisk och hållbar förändring? Sök i så fall till masterprogrammet i Management där vi tillsammans får dig att växa till en reflexiv ledare. Genom samarbete med våra företagspartners erbjuder vi den senaste forskningen inom management kombinerat med fallstudietävlingar, affärssimuleringsspel och gästföreläsare från företag. Du kommer lära dig att kritiskt reflektera kring samhällsutvecklingen och utveckla ledarskapsförmågor som gör att du blir en ledare för en bättre framtid.

Om utbildningen

Reflexive leaders for a better tomorrow

"Jag anställer framtida ledare som kan förstå och kritiskt analysera komplexa texter och relationer - de enkla uppgifterna kommer jag att ha AI-lösningar för" (VD partnerföretag)

I en värld där vi förlitar oss alltmer på AI-producerade sammanfattningar, behöver vi företagsledare som har integritet, kan engagera sig i meningsfulla samtal och omfamna oliktänkande. Med andra ord behöver vi reflexiva ledare, ledare som arbetar strategiskt, driver förändring och fattar svåra beslut. Dessa ledare behöver använda sin förmåga att driva förändring till att tackla utmaningar som ojämlikhet, fattigdom, klimatförändring och biologisk mångfald, dvs. ledare som skapar en bättre morgondag. Det är därför vi varje dag på vårt program arbetar för att forma ”reflexive leaders for a better tomorrow”. Programmet förbereder dig för ledande befattningar och strategiskt arbete i företag och organisationer. Vi gör det genom att utveckla din förståelse för den ledarskapsroll du spelar för en positiv samhällsutveckling. Vi tillhandahåller verktygen och forskningen du behöver inom nyckelområden som strategi, ledarskap, förändringsledning och beslutsfattande.

Bortom det traditionella klassrummet

Våra lärare är engagerade inom och utanför universitetet, vilket säkerställer att vårt program bygger på senaste forskningen och att vårt kursinnehåll förblir aktuellt. Vi ger dig en stabil vetenskaplig grund som hjälper dig att tänka kritiskt, förstå komplexa situationer och anta olika perspektiv. För att bli en reflexiv ledare behövs dock mer än en stabil vetenskaplig grund. Vi bjuder därför in gästföreläsare från olika företag för diskussioner, anordnar case-tävlingar med företag och använder affärssimuleringsspel. Vi utforskar också hur man kan lära sig från samtida konst, film och musik, eftersom forskning visat att det är effektiva sätt att utveckla färdigheter som mod, självmedvetenhet, empati och kreativitet.

Ledare som spelar roll

På programmet tillämpar vi teorier om ledarskap, strategi och management som kopplas till sociala och miljömässiga utmaningar som företag står inför. Vi integrerar hållbarhet i kärnan av vårt program och strävar dagligen efter att göra dig till en ledare som skapar en bättre morgondag. Vi utforskar hur samhälleliga makrotrender inom hållbarhet, digitalisering, globalisering osv. påverkar hur företag leds och organiseras. Genom att diskutera dina personliga etiska utgångspunkter hjälper vi dig reflektera kring utmaningar du kommer att ställas inför i framtida ledarroller. Vi gör detta dels med hjälp av inspelade föreläsningar och poddar från ledande forskare över hela världen, dels genom diskussioner med dina medstuderande i vårt program.

Internationellt

Reflexiva ledare har interkulturell kompetens och ett inkluderande sätt som bygger förtroendefulla relationer. Vår internationella atmosfär gör det möjligt för dig att utveckla dessa färdigheter genom att uppleva andra kulturer i ett mångkulturellt klassrum, förbättra dina kommunikationsfärdigheter och bygga upp ett globalt nätverk av vänner.

Vem ska ansöka?

• Du som vill arbeta i en ledarskapsposition och driva strategisk förändring för en mer hållbar framtid

• Du som vill utveckla dina inre förmågor för att leda förändring

• Den som är redo för ett intensivt program och vill samarbeta med företag och utforska hur forskningsfronten kan tillämpas i praktiken

Är det här du? Sök till masterprogrammet i Management och bli en del av vår strävan att forma ”reflexive leaders for a better tomorrow”.
Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav:

En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, sewww.universityadmissions.se(engelska) ochwww.antagning.se(svenska).

Programspecifika förkunskapskrav:

Minst 30 hp i ämnesområden relaterade till företagsekonomi, nationalekonomi, personal- och arbetsvetenskap, samt minst 15 hp i statistik, eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativa metoder och/eller matematik.

Urval

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT resultat. Sökande rangordnas baserat på sitt GMAT testresultat. För ytterligare information: minimum GMAT testresultat, sista dag att skriva testet etc.

Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT testresultat, men genom att ha ett testresultat som når minimum blir du prioriterad i antagningen. Sökande med testresultat som inte uppnår minimumkravet placeras i urvalsgrupp 2.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdagen (högst 165 högskolepoäng).

Om flera sökande har samma meritvärde används lottning.

Efter studierna

Efter avslutade studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Management. Våra studenter har många olika dörrar öppna efter avslutade studier.
Efter avslutad utbildning kommer du i din framtida karriär kunna hantera komplexa ledningsproblem och strategiskt arbete. Du kommer kunna göra det utifrån integritet och en inre kompass.

Här följer några exempel på jobbtitlar som våra studenter har efter avslutade studier:

 • management consultant
 • trainees in management, IT, finance, and procurement
 • project manager
 • account manager
 • commercial lead
 • senior accountant
 • senior business analyst
 • senior logistics engineer
 • business designer, business development
 • head of HR
 • director people & culture
 • PhD student

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Första terminen består av tre obligatoriska kurser:

 • Foundations in Management
 • Strategy and Organization
 • Managing Markets

Andra terminen börjar med två obligatoriska kurser:

 • Corporate Governance and Financial Structures
 • Change Management

I slutet av andra terminen och i början av tredje terminen har du möjlighet att välja fyra valbara kurser. Kurserna kan inkludera ämnen såsom projektledning, redovisning, strategi, innovation, marknadsföring eller internationellt företagande.

Termin tre avslutas med ytterligare två obligatoriska kurser:

 • Preparing for Leadership
 • Research Methods in Management

Utbytesstudier uppmuntras under antingen termin två eller tre av programmet.

Under hela termin fyra arbetar du med din masteruppsats, vilken med fördel skrivs i nära samarbete med ett företag.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv. Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen. Vänligen besök International
office
för vidare information.

Läs mer om studier utomlands