Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Masterprogram i Ledarskap

Program
S2MAN
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81F

Kort om programmet

Masterprogrammet i Ledarskap erbjuder ett brett utbud av kurser i en intellektuellt utmanande miljö. Här kombineras teoretiska insikter med praktiska exempel från verkligheten.

Som student på programmet kommer du få diskutera komplexa problem inom strategi och ledarskap. Du får reflektera över din egen roll som ledare och fundera över hur företagsstrategier påverkar hållbar utveckling.

Detta mångsidiga program ger dig flexibilitet att skräddarsy din utbildning utifrån dina egna intressen.

Om utbildningen

Globalisering, digitalisering, frågor om hållbarhet och en ökande ovisshet i omvärlden ställer högre krav på effektiva och ansvarsfulla ledare. Vårt program erbjuder dig möjligheten att utforska och utveckla din roll som ledare och förbereder dig för en karriär som ledare med ansvar för strategiska frågor.

Förbereder dig för ledarskap och strategiarbete

Programmet förbereder dig inför en roll som ledare och som ansvarig för strategiskt arbete i företag och i andra organisationer. Efter slutförda studier kommer du ha förmåga att hantera komplexa ledarskapsproblem samt förstå villkor för ledarskap inom ditt särskilda kompetensområde.

Du kommer utvecklas som ledare och få förståelse för vilken roll du kan spela för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Aktuella kurser baserade på senaste forskning

Våra lärare är aktivt engagerade, både innanför och utanför universitetet. Detta säkerställer att programmet bygger på den senaste internationella forskningen och att dina kurser förblir uppdaterade.

Dina kärnkurser täcker ett brett utbud av ämnen relaterade till ledarskap, strategi, förändringsarbete, hållbarhet, marknadsföring och finans. Våra valbara kurser uppdateras ständigt för att återspegla den senaste utvecklingen inom managementområdet. Du har också stora möjligheter att skräddarsy din utbildning utifrån individuella intressen och mål. Möjligheten till utbytesstudier ger dig chansen att samla på dig aktuella perspektiv i ännu större grad.

Tvärvetenskapliga kurser med stark hållbarhetsprofil

Kärnkurserna rustar dig för en förståelse av nyckelfrågorna inom ledarskap och strategi. Kurserna kombinerar teoretiska moment om individuellt-, företagsmässigt-, marknads- och ekonomiskt beteende med praktiska exempel från olika företag.
För att utvecklas till en framgångsrik ledare behöver du en mängd nödvändiga förmågor. I våra kärnkurser utvecklas din förmåga att kommunicera, samarbeta i grupp, uttrycka dig i skrift, samt ge och få prestationsfeedback och coachning. Programmets tvärdisciplinära karaktär tillåter dig reflektera kring din personliga ledarskapsambition och förmåga. Det hjälper dig även att utvecklas till en kunnig, effektiv, inspirerande och ansvarsfull ledare. Hållbarhetsfrågor är en nyckelkomponent i våra kurser. Detta kan du använda i ditt yrkesliv genom att utveckla hur det företag du kommer arbeta i kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

Internationellt

Programmets internationella profil låter dig möta andra kulturer,
förbättrar din kommunikationsförmåga och skapar grunden till ett globalt
nätverk. Du kommer att vara en del av en dynamisk och internationell
studentgrupp.

Du kan även spendera utbytestid vid ett av våra
partneruniversitet. Mer information om utbytesstudier på detta program
finns under rubriken Studier Utomlands.

Vem ska ansöka?

 • Vill du jobba i en ledarskapsposition och tackla komplexa strategiska uppgifter?
 • Är du intresserad av miljömässiga och sociala konsekvenser av lednings- och strategibeslut?
 • Vill du förstå de olika roller du kan spela för positiv samhällsutveckling

Om du vill bli en framgångsrik och ansvarsfull ledare, sök till masterprogrammet i ledarskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav:  En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se (engelska) och www.antagning.se (svenska).  Programspecifika förkunskapskrav:  Minst 30 hp i ämnesområden relaterade till företagsekonomi, nationalekonomi, personal- och arbetsvetenskap, samt minst 15 hp i statistik, eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativa metoder och/eller matematik.

Urval

Sökande som uppfyller både de generella och programspecifika förkunskapskraven delas in i 2 grupper. Först fördelas platser till sökande i grupp 1, och endast om det finns platser kvar ges de till sökande i grupp 2. CV, rekommendationsbrev eller personligt brev tas inte hänsyn till i urvalsprocessen. Däremot om du ansöker om ett stipendium till studieavgiften kan CV och motivationsbrev öka dina chanser att få stipendium.

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT/GRE-resultat*. Sökande rangordnas baserat på sitt testresultat (GRE resultat* överförs till ett GMAT resultat). Minst 350 som testresultat krävs. Sökande med lägre testresultat placeras i urvalsgrupp 2. Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT/GRE* testresultat. Men genom att ha ett testresultat blir du prioriterad i antagningen till masterprogrammen.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdag (högst 165 högskolepoäng).

*OBS! GRE resultat accepteras endast för urval till antagningen till och med 2023. Från och med antagningen 2024 godtas endast GMAT-resultat.

Efter studierna

Efter avslutade studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Management.

Våra studenter har många olika dörrar öppna efter avslutade studier. Här följer några exempel på jobbtitlar som våra studenter har efter avslutade studier:

 • projektledare
 • managementkonsult
 • processledare
 • account manager
 • affärsdesigner
 • representant för affärsutveckling
 • HR-chef
 • samordnare för affärsverksamhet
 • inköpsansvarig
 • supply chain analytiker
 • doktorand
 • trainee inom IT, finans, inköp etc

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Första terminen består av tre obligatoriska kurser:

 • Foundations in Management
 • Strategy and Organization
 • Managing Markets

Andra terminen börjar med två obligatoriska kurser:

 • Corporate Governance and Financial Structures
 • Change Management

I slutet av andra terminen och i början av tredje terminen har du möjlighet att välja fyra valbara kurser. Kurserna kan inkludera ämnen såsom projektledning, redovisning, strategi, innovation, marknadsföring eller internationellt företagande.

Termin tre avslutas med ytterligare två obligatoriska kurser:

 • Preparing for Leadership
 • Research Methods in Management

Utbytesstudier uppmuntras under antingen termin två eller tre av programmet.

Under hela termin fyra arbetar du med din masteruppsats, vilken med fördel skrivs i nära samarbete med ett företag.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv. Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen. Vänligen besök International
office
för vidare information.

Läs mer om studier utomlands