Göteborgs universitet
Länkstig

Proteinproduktion: samarbeten i Sverige och Europa

MPE är del av både svenska och internationella nätverk och samarbeten. Som forskare få du tillgång till all kompetens samlat via en gemensam ingång och möjlighet att få stöd utifrån ditt forskningsbehov.

PPS: Nationell infrastruktur för proteinproduktion i Sverige

En nationellt distribuerad forskningsinfrastruktur – Proteinproduktion Sverige (PPS) – startade i början av 2022. Vetenskapsrådet beviljade medel för en femårsperiod till och med 2026. Fem universitet har gått samman och erbjuder expertis inom olika tekniker för proteinproduktion.

Forskningsstöd

PPS producerar proteiner i bakterier, insektceller och mammalieceller, vilket är de vanligaste sätten.  I utbudet av tjänster finns även produktion med jästceller, växtceller samt in vitro-system där vi inte använder celler alls utan producerar proteinerna i provrör.

 

De fem universitet som ingår i infrastrukturen är Göteborgs universitet som är värduniversitet, Lunds universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Umeå universitet.

P4EU: Europeiskt nätverk för proteinproduktion

Vi är en del av det europeiska nätverket för faciliteter som arbetar med proteinproduktion inom akademin. Nätverkat kallas P4EU vilket står för Protein Production Purification Partnership in Europe.