Göteborgs universitet
Länkstig

Lärare med elever i urvalet

Här står information som är viktig för dig att ta del utav om du är lärare till en elev i vårt urval.

Under våren 2023 kommer UGU att skicka ut enkäter till elever ur två kohorter. Eleverna födda år 2004 går på sista året i gymnasiet kommer att ta del utav enkäten för sista gången. I den enkäten använder vi oss utav ett antal frågor relaterad till Coronapandemin för att kartlägga dess effekter på elevernas skolgång och välmående i retrospekt. Elever födda 2004 kommer att få enkäten hemskickade och varken deras föräldrar eller lärare kommer att bli tilldelade en enkät. 

"Utvärdering Genom Uppföljning" (UGU) och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet och den enda longitudinella datainfrastrukturen på nationell nivå. Genom att delta i vår undersökning har eleverna på din skola chansen att påverka sin utbildning och svensk skola i allmänhet. Svaren (som är pseudonymiserade) används i forskning av ekonomer, statsvetare, psykologer och pedagoger. 

En ny kohort som blir tillförd våra insamlingar är elever födda 2010, som mestadels befinner sig i årskurs 6. Även deras föräldrar, och ni som lärare, kommer att bli tilldelade en enkät. Elevenkäterna behöver besvaras i ett klassrum inför en lärare som instruerar eleverna om enkätens olika moment. 

Du som lärare kan passa på att besvara din enkät samtidigt som du leder eleverna i deras svarande. Din enkät kommer att innehålla frågor om din uppfattning om klassen i relation till kunskapsnivå och arbetsformer, samt dina arbetslivserfarenheter som lärare.

Video (2:01)
UGU för lärare