Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ukrainska, Grundkurs, Etapp 2

Kurs
SL1160
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13615
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

I denna kurs får du en fortsatt genomgång av det ukrainska ljudsystemet och i samband med detta övas uttalsreglerna. Du studerar ukrainsk skrift och rättstavning vilket följs upp genom övning av ukrainsk skrivstil och användning av kyrillisk skrift på datorer. Grammatisk terminologi introduceras löpande och följs av genomgångar av ukrainsk grammatik. Kunskaperna tillämpas genom läsning av moderna ukrainska texter. Texterna bidrar också till att bygga upp ditt aktiva ordförråd. Genom kursens gång används hjälpmedel, ordböcker och grammatikor för ukrainska i både tryckt och elektronisk form.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på SL1150, Introduktion till ukrainska, 7,5 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…