Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en skylt med det tyska ordet willkommen
Länkstig

Tyskans ställning i världen - idag och igår

Kurs
TY2216
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13259
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen har en sociolingvistisk infallsvinkel och behandlar det tyska språkets nutida och historiska ställning i olika delar av världen. Lingvistiska teorier om flerspråkighet, minoritetsspråk, språkkontakt och språkpolitik studeras och tillämpas både ur ett historiskt och ett nutida perspektiv. Kursen inleds med en översikt över tyskans geografiska spridning under olika perioder och diskussion kring teoretiska och metodiska utgångspunkter. Sedan har kursen två tematiska tyngdpunkter: Först läggs tonvikten på det geografiska område där tyska är majoritetsspråk (dvs. nutida Tyskland, Österrike och Schweiz). I fallstudier studeras förhållandet mellan olika tyska varieteter i samhället och inflytandet av andra språk både under tidigare språkperioder och idag. Det andra temat är tyska som minoritetsspråk i olika delar av världen både förr i tiden och nu. Språkpolitiska frågor diskuteras i relation till olika situationer med språkkontakt och deras utformning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.