Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Parthenon, Grekland
Länkstig

Tidigkristna grekiska texter

Kurs
GRE122
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13706
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13707
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge ökad färdighet i språklig interpretation av tidigkristna grekiska texter samt att ge bredare kunskaper om det grekiska språket och den tidiga kristendomens miljö och historia. Fokus ligger på de apostoliska fäderna (decennierna runt år 100 e.Kr.). Under kursen läser du ett urval av äldre kristna texter på grekiska och i översättning. Kursen kräver kunskaper i antik eller nytestamentlig grekiska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen GRE111, Antik Grekiska, Grundkurs del 1, 15 hp; eller godkänt resultat på kursen RKT125, Nya Testamentet med Grekiska, fortsättningskurs, 15 hp; eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.