Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkanalys

Kurs
SSA260
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22858
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2021.

Kort om kursen

I kursen SSA260, Språkanalys, analyserar du olika typer av muntliga och skriftliga texter, såväl ur ett språkanvändnings - och ett språkutvecklingsperspektiv. Kursen behandlar även teorier och forskning som ligger till grund för de olika analyserna. Kursen SSA260 är en obligatorisk kurs i den rekommenderade studiegången mot en masterexamen i svenska som andraspråk, men kan läsas som fristående kurs. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Om utbildningen

Kursen SSA260, Språkanalys, syftar till att träna studenterna i att analysera olika typer av muntliga och skriftliga texter, såväl ur ett språkanvändnings - och ett språkutvecklingsperspektiv. Talade och skrivna texter från olika situationer, genrer och språkliga nivåer analyseras. Kursen tar upp teorier och forskning som ligger till grund för de olika analyserna samt olika analysmetoder som diskuteras och värderas.
 
Kursen SSA260 är på avancerad nivå och ges på halvfart under vårterminen. Den ingår som obligatorisk kurs i den rekommenderade studiegången för en masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med 90 hp i svenska som andraspråk, 90 hp i svenska språket/nordiska språk, 90 hp i moderna språk med språkvetenskaplig inriktning (till moderna språk räknas här engelska, franska, spanska och tyska) eller 90 hp i allmän språkvetenskap/lingvistik samt ytterligare 90 hp utöver huvudämnet – eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller sva B/sva 3 och engelska A/engelska 6.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter kursen SSA260 kan du skriva masteruppsats i svenska som andraspråk (SSA230) om du har en magisterexamen i ämnet. Du kan också fortsätta att läsa andra kurser på avancerad nivå i svenska som andraspråk som leder fram till en magister- eller masterexamen i ämnet. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.