Bild
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre

Program
V2SGE
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1V05M

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Programmet startar vartannat år.
Du som väljer att bli specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre får en hög professionell kompetens i avancerad bedömning, vårdplanering och omvårdnad av äldre. Du får värdefulla kunskaper om en bred och omfattande grupp patienter – en eftersökt specialistkompetens som behövs inom nästan alla delar av vården. Du får även kunskaper om ledarskap för att kunna samordna och leda vårdarbete.

Om utbildningen

I dagens och morgondagens omvärld lever människor allt längre. Tekniska och medicinska framsteg och innovationer kan möjliggöra bättre hälsa allt högre upp i åldrarna. Detta innebär att kraven på kunskaper om äldres specifika behov av omvårdnad är stora. Specialistsjuksköterskan som riktar in sig på vård av äldre arbetar ofta med komplexa vårdbehov och multisjuka patienter. Rollen handlar om att främja den enskilda människans hälsa, möjligheter och livskvalitet trots sjukdom, ohälsa och funktionsnedsättning.

Du som väljer denna utbildning kan arbeta både med kvalificerade förebyggande insatser och med avancerad omvårdnad. Du deltar även i interprofessionella team i behandling och rehabilitering och du utvecklar din förmåga att kritiskt kunna driva kunskapsutvecklingen inom området vård av äldre.

På Göteborgs universitet har vi en akademisk profilering mot personcentrerad vård vilket är ett etiskt förhållningssätt där individen alltid sätts i centrum. Personcentrerad vård är ett modernt och socialt hållbart arbetssätt som ger bättre effekter i både för individen och för hälso- och sjukvården. Det ger dig extra verktyg i din framtida yrkesutövning.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet, Jönköping University, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet. På så sätt tas varje lärosätes specifika akademiska kompetens tillvara. 

Mer detaljer om programmet hittar du här 

Behörigheter och urval

Behörighet

Nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen (180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp) inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande examen, ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård där tex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.  

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

Efter studierna

Specialistsjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen samt generell examen på avancerad nivå (magisterexamen). Arbetsmarknaden för specialistsjuksköterskor är mycket god.  

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

I utbildningen, som är en nätbaserad distansutbildning, ingår både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet ges på halvfart och kan ofta kombineras med annat arbete. Utbildningens delkurser har ett tydligt fokus på äldre och innehåller avancerad bedömning av symtom och tecken, avancerade vårdhandlingar, personcentrerad vård, vetenskaplig metod, lärande och ledarskap samt ett examensarbete.

Lokaler

Undervisningen sker på distans och är nätbaserad.