Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 6

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25202
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2020.

Om utbildningen

I kursen får du en mer avancerad språkträning i både tal och skrift genom fortsatta muntliga språkfärdighetsövningar och uttalsträning. Du får också skriftlig träning av frekventa strukturer genom översättning från svenska till ryska, fritt skrivande och skriftliga referat inom olika ämnesområden. Dessutom får du läsa originaltexter med betoning på textförståelse, innehåll och realia som utgångspunkt för samtal och diskussioner. Studenterna gör muntliga referat av lästa texter och håller kortare föredrag. I kursen utökar du ditt aktiva ord- och frasförråd och får en fördjupad träning i grammatik och frekventa strukturer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd RY1321

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.