Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Paris som idéhistorisk miljö - 800 år

Kurs
IL1110
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12206
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

I den europeiska idéhistorien har staden varit avgörande för
intellektuell verksamhet, vetenskap och kultur. Staden har värderats som
ideal och verklighet, i relation till moraliska mål och materiella
behov; som uttryck för civilisation men också som källa till
civilisationskritik; som centrum för makt och motmakter; som kreativ
miljö för idéutbyte och nytänkande för enskilda individer och grupper,
och samtidigt en plats för institutioner som bevarar och traderar.
Staden är ett sammanhang där föreställningar om människan, samhället och
naturen sammanstrålar, i såväl teori som praktik.

Kursen
utforskar staden som idéhistorisk miljö med Paris som genomgående
exempel. Paris har haft en enastående kontinuitet som ett av Europas
främsta intellektuella och kulturella centra från medeltiden till våra
dagar. Kursen gör ett antal tematiska nedslag i Paris långa
intellektuella historia, såsom till exempel från medeltidens
universitetsmiljöer till postrevolutionära elitskolor och moderna
vetenskapliga institut; från 1600-talets litterära och filosofiska
salonger till efterkrigstidens existentialistiska kaféliv och
postkoloniala kritik från la métropole; från tidigmodern infrastruktur
till 1800-talets boulevarder och tunnelbanesystem; från franska
revolutionens politiska aktioner till de gula västarnas gatuprotester;
från revolutionens skräckvälde till dagens terrorhändelser; från
barockens kungliga gallerier för konst till den moderna tidens
experimenterande konstliv, och andra sammanhang. Kursen blir på så sätt
ett slags historiskt förankrat stadsporträtt över Paris.

Genom
utforskandet av Paris som stad bidrar kursen till en idéhistorisk
fördjupad diskussion om staden som idé och praktik från antikens
stadsstater till dagens miljonstäder, samt visar på olika metoder att
studera städer som idéhistoriska miljöer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)