Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Om-läsningar: kinesiska tanketraditioner och filosofi

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23451
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2020.

Om utbildningen

Kursen utgår från den polemik och polarisering mellan taoism och konfucianism som framträder på 400-talet f. Kr. och som i olika varianter återkommer hos alla framträdande kinesiska tänkare fram till vår tideräknings början. Kursen är starkt textcentrerad, och kretsar kring närläsningar av ett urval ur den omfattande kinesiska textkorpusen från 1200-talet f. Kr. och framåt. Det kinesiska skriftspråkets uppbyggnad diskuteras. Kursen lägger även stor vikt vid frågan om, och i så fall hur, ett utomeuropeiskt tankesystem såsom det kinesiska kan representeras i en västerländsk filosofisk diskurs, och huruvida kinesiska begrepp såsom li och shi på ett adekvat sätt kan översättas som ”ritualism” och ”poesi”.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.