Hoppa till huvudinnehåll
Bild
kinesiska muren
Länkstig

Om-läsningar: kinesiska tanketraditioner och filosofi

Kurs
KI2104
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23451
Tillfället är inställt

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23409
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2021.

Om utbildningen

Kursen utgår från den polemik och polarisering mellan taoism och konfucianism som framträder på 400-talet f. Kr. och som i olika varianter återkommer hos alla framträdande kinesiska tänkare fram till vår tideräknings början. Kursen är starkt textcentrerad, och kretsar kring närläsningar av ett urval ur den omfattande kinesiska textkorpusen från 1200-talet f. Kr. och framåt. Det kinesiska skriftspråkets uppbyggnad diskuteras. Kursen lägger även stor vikt vid frågan om, och i så fall hur, ett utomeuropeiskt tankesystem såsom det kinesiska kan representeras i en västerländsk filosofisk diskurs, och huruvida kinesiska begrepp såsom li och shi på ett adekvat sätt kan översättas som ”ritualism” och ”poesi”.

Aktuell kursplan och litteraturlista

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande.

Från H22 gäller: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande och språkkunskaper motsvarande
engelska 6

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett
tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser
vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19


grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat
att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock
en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av
terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella
riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors
beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela
terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se
https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler