Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

New Age, folktro och den andliga revolutionen

Kurs
RT2215
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24856
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24857
Ansökan stängd

Om utbildningen

I kölvattnet av den ökade individualisering som har ägt rum i
framförallt västvärlden sedan 1960-talet har nya former av religion och
andlighet vuxit fram, emellanåt benämnd nyandlighet, New Age eller en ny
folktro.

Kursen behandlar dessa nya former av andlighet utifrån
huvudsakligen samhällsvetenskapliga perspektiv. Inom ramen för kursen
diskuteras bland annat de sociala, kulturella och strukturella
förändringar som bidragit till nyandlighetens framväxt. Därtill
behandlar kursen kritiskt frågor om andlighetens lokala respektive
globala karaktär, kommersiella aspekter och genusperspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.    

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.