Video (2:24)
Kandidatprogram i världsmusik
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik

Program
K1VMU
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G53G
Ansökan stängd

Kort om programmet

En utbildning för dig som har en bakgrund inom någon av alla världens folkmusikgenrer. Du kan också vara verksam inom icke västerländsk konstmusik, t.ex. klassisk arabisk musik eller indisk konstmusik, eller blandformer med dessa. Du är öppen och nyfiken på den mångfald av genrer och erfarenheter som finns i vår samtid. Att lära dig möta och förstå andra musikaliska uttryck och traditioner genom ensemblespel och olika projekt är centralt i utbildningen.

Om utbildningen

OBS: Från och med höstterminen 2023 ges utbildningen på engelska. Svenska språkkunskaper är inte längre ett krav för att gå utbildningen. 

Vad innehåller utbildningen? 

 • Huvudämne, traditionsmusik (90 hp) . 
  Konstnärlig fördjupning på huvudinstrumentet sker dels individuellt, dels i ensembleform. Du har goda möjligheter att påverka undervisningens inriktning. I kursen Ensemblespel möts musiktraditioner, vilket också utvecklar ditt personliga musikaliska språk. Tonvikt läggs på interaktion och aktivt lyssnande, samt ensemblehantverk med dynamik, rytmik och samspel. Du skriver ett självständigt arbete i årskurs 3 (15 hp) och lär dig att formulera frågeställningar, kritiska förhållningssätt, och om grunddragen i konstnärlig och praktikbaserad forskning.
 • Kurser i konstnärlig teori och praktik (67,5 hp). 
  Musikteori, praktiskt gehör och musikskapande har en framträdande roll. Momenten kopplas till ensemblespel och anpassas efter dina förkunskaper. Även kurser i bl.a. ergonomi, den framtida yrkesrollen, musikteknik, scenisk kommunikation, och turnéprojekt ingår. Undervisningen sker delvis i projektform där kunskap om frilansmusikerns arbetsmarknad betonas. Musikens roll i samhället granskas ur vetenskapliga och konstnärliga perspektiv. Olika kulturers musik jämförs.
 • Personlig profil (22,5 hp). 
  Du får möjlighet att välja fristående kurser för ytterligare fördjupning och breddning inom skilda ämnesområden. Du förbereds för arbetslivet som frilansare bland annat genom att ta ansvar för planering, bokning och marknadsföring av turnéer och konserter. Utbildningen samarbetar bland annat med Kultur i Väst, Musik i Västernorrland, Musikens hus i Göteborg och Planetafestivalen.
 • Utbildningen ger också möjlighet till samarbete med andra studenter. Musik, poesi och agerande får flyta in i varandra och ge upphov till nya kreativa uttryck. 

Praktikprojekt

Minst en gång per år utför du och din klass ett praktikprojekt. Första året utför ni en barnföreställning för lågstadiet. Andra och tredje året åker ni ut en vecka på turné. Praktikprojektet syftar till att praktisera frilanslivet och öva på moment inom planering, repetition, bokning och utförande.

Lärare

Programmet har ett etablerat lärarlag med gedigen kunskap inom sitt område: Ahmad al Khatib, Mia Marine, Jonas Simonson, Stefan Bergman, Ingrid Brännström, Helge Andreas Norbakken och Sofia Högstadius. Förutom huvudlärarna erbjuds instrumentlärare och regelbundna besök av gästlärare. Läs mer om lärarna på kandidat världsmusik.

Mer information om utbildningen hittar du på sidan Mer om kandidat världsmusik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Antagningsprovet är också grund för urval bland behöriga sökande.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov.

Efter studierna

Utbildningen syftar till att förbereda för den kommande yrkesrollen som musiker med specialisering på folkmusik, konstmusik från andra kulturer och mötena mellan olika musikstilar. Vidare ska utbildningen ge verktyg för att kunna kommunicera med kulturlivet i det omgivande samhället, lära sig frilansbranschens förutsättningar och knyta kontakter i detta nätverk. Utbildningen kan även utgöra grund för vidare studier på masternivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

 • Föreläsningar
 • Enskild undervisning
 • Seminarier
 • Repetitioner och konserter enskilt och i ensemble
 • Turnéprojekt
 • Självständigt arbete

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler