Video (2:24)
Kandidatprogram världsmusik
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik

Program
K1VMU
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G53G
Ansökan stängd

Kort om programmet

En utbildning för dig som har en bakgrund inom någon av alla världens folkmusikgenrer. Du kan också vara verksam inom icke västerländsk konstmusik, t.ex. klassisk arabisk musik eller indisk konstmusik, eller blandformer med dessa. Du är öppen och nyfiken på den mångfald av genrer och erfarenheter som finns i vår samtid. Att lära dig möta och förstå andra musikaliska uttryck och traditioner genom ensemblespel och olika projekt är centralt i utbildningen.

Om utbildningen

Vad innehåller utbildningen? 

  • Huvudämne (90 hp) . Konstnärlig fördjupning på huvudinstrumentet sker dels individuellt, dels i ensembleform. Du har goda möjligheter att påverka undervisningens inriktning. I kursen Ensemblespel möts musiktraditioner, vilket också utvecklar ditt personliga musikaliska språk. Tonvikt läggs på kommunikation, interaktion och aktivt lyssnande, samt ensemblehantverk med dynamik, rytmik och kommunikation. Du skriver ett självständigt arbete i årskurs 3 (15 hp) och lär dig om konstnärliga metoder och processer, att formulera frågeställningar, kritiska förhållningssätt, och om grunddragen i konstnärlig och praktikbaserad forskning.
  • Andra kurser (67,5 hp). Musikteori, praktiskt gehör och musikskapande har en framträdande roll. Momenten kopplas till ensemblespel och anpassas efter dina förkunskaper. Även kurser i bl.a. ergonomi, den framtida yrkesrollen, musikteknik, musik och samhälle, musikalisk/scenisk kommunikation, och turnéprojekt ingår. Undervisningen sker delvis i projektform där kunskap om frilansmusikerns arbetsmarknad betonas. Musikens roll i samhället granskas ur vetenskapliga och konstnärliga perspektiv. Olika kulturers musik jämförs.
  • Personlig profil (22,5 hp). Du får möjlighet att välja fristående kurser för ytterligare fördjupning och breddning inom skilda ämnesområden. Du förbereds för arbetslivet som frilansare bl a genom att ta ansvar för planering, bokning och marknadsföring av turnéer och konserter där du lär dig spela för barn, hålla i workshops och genomföra längre turnéer. Utbildningen samarbetar bl a med Kultur i Väst, Musik i Västernorrland, Musikens hus i Göteborg och Planetafestivalen. Sista året genomför du ett skriftligt självständigt arbete (15hp) och en examenskonsert, där du har stor frihet att välja fokus. 
  • Huset Artisten ger också möjlighet till samarbete med andra studenter. Musik, poesi och agerande får flyta in i varandra och ge upphov till nya kreativa uttryck. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Antagningsprovet är också grund för urval bland behöriga sökande.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov.

Efter studierna

Utbildningen syftar till att förbereda för den kommande yrkesrollen som musiker med specialisering på folkmusik, konstmusik från andra kulturer och mötena mellan olika musikstilar. Vidare ska utbildningen ge verktyg för att kunna kommunicera med kulturlivet i det omgivande samhället, lära sig frilansbranschens förutsättningar och knyta kontakter i detta nätverk. Utbildningen kan även utgöra grund för vidare studier på masternivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

  • Föreläsningar
  • Enskild undervisning
  • Seminarier
  • Repetitioner och konserter enskilt och i ensemble
  • Turnéprojekt
  • Självständigt arbete

Lokaler

På grund av arbetet med att bygga ett nytt hus för hela Konstnärliga fakulteten behöver Högskolan för scen och musik flytta till ersättningslokaler. Flyttprocessen inleds under 2022.

Läs mer om lokaler