Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik

Kurs
IL1104
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12203

Om utbildningen

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats i idéhistoria? Hur formulerar man en relevant och genomförbar problemställning? Var finns källmaterial? Vad är akribi inom humaniora?

Här får du både metodologiska verktyg och teoretiska perspektiv på idéhistorisk forskning. Du omsätter denna kunskap i en egenhändigt författad vetenskaplig uppsats, som du försvarar på ett seminarium. Du får också opponera på annan uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

IL1101, IL1102, alt IL1100, samt IL1103. IL1103 kan ersättas av IL1105, IL1107, IL1108 eller IL1109, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vill du studera vidare i ämnet mot en kandidatexamen är fördjupningskursen ett gott val. Du bör dock ha ytterligare studier, antingen i idé- och lärdomshistoria och/eller i andra ämnen, så att fördjupningskursen och dess kandidatuppsats avslutar och binder ihop dina olika ämneskurser.
Ämnets tvärvetenskapliga karaktär gör att det knyter an till såväl andra humanistiska ämnen som ämnen inom andra vetenskapsområden. Därför kombineras kurser i idé- och lärdomshistoria med fördel med kurser från andra områden. Friheten att kombinera idé- och lärdomshistoria med andra ämnen innebär att du kan skräddarsy en kandidatutbildning som svarar mot dina intressen.

Se rekommenderade studiegångar https://gu.se/studera/hitta-utbildning/rekommenderade-studiegangar-i-id…

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten