Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning

Kurs
IL1103
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12202
Ansökan stängd

Om utbildningen

Här får du fördjupa dig i frågor kring civilisationskritik och antropocentrism och arbeta med postkolonial teori och miljöhistoria som idéhistoriska perspektiv. Vi börjar med Columbus upptäckt år 1492 och slutar i vår egen samtid. I seminarieform behandlar vi texter av bland andra Rachel Carson och Sigmund Freud, vilka på olika sätt ringar in centrala frågor om människans relation till naturen och kulturen. Du får också skriva essäer och hålla ett populärvetenskapligt föredrag.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

IL1101 och IL1102 eller IL1100 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Om du har läst IL1103 och IL1104 Idéhistorisk fortsättningskurs 1 och 2 och vill studera vidare i ämnet mot en kandidatexamen är fördjupningskursen ett gott val. Du bör dock ha ytterligare studier, antingen i idé- och lärdomshistoria och/eller i andra ämnen, så att fördjupningskursen och dess kandidatuppsats avslutar och binder ihop dina olika ämneskurser.
Ämnets tvärvetenskapliga karaktär gör att det knyter an till såväl andra humanistiska ämnen som ämnen inom andra vetenskapsområden. Därför kombineras kurser i idé- och lärdomshistoria med fördel med kurser från andra områden. Friheten att kombinera idé- och lärdomshistoria med andra ämnen innebär att du kan skräddarsy en kandidatutbildning som svarar mot dina intressen.

Se rekommenderade studiegångar https://gu.se/studera/hitta-utbildning/rekommenderade-studiegangar-i-id…

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten