Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete

Kurs
IL2503
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24655
Ansökan stängd

Om utbildningen

Att skriva en masterexamensuppsats i idé- och lärdomshistoria innebär att du får omsätta dina ämneskunskaper och färdigheter på ett självständigt sätt. Under arbetets gång får du fördjupad förtrogenhet med vetenskaplig metod inom idéhistorisk forskning och vad det innebär att formulera, avgränsa och genomföra en mer omfattande forskningsuppgift inom givna tidsramar. Du uppövar din förmåga till kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur samt färdigheten att sammanställa och presentera material.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60hp på avancerad nivå varav minst 30hp inklusive ett magisterexamensarbete om 15hp i idé- och lärdomshistoria, samt språkkunskaper motsvarande SvB/Sv3 och EnA/En5. Motsvarande utländsk utbildning ger också behörighet.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter studierna

Med en masterexamen i idé- och lärdomshistoria har du erövrat ytterligare, fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor som är relevanta och efterfrågade i många sektorer på arbetsmarknaden, exempelvis inom offentlig förvaltning, näringsliv, utbildning, kultur, media och kommunikation.

Du är också behörig att söka forskarutbildningen i idé- och lärdomshistoria, vilket i sin tur möjliggör en framtida karriär som universitetslärare och forskare. Se https://gu.se/litteratur-idehistoria-religion/forskarutbildning-ide-och…

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Att skriva uppsats är och ska vara ett självständigt arbete men du får gott stöd längs vägen. Schemalagda, tematiska seminarier behandlar centrala frågor och delar i det vetenskapliga arbetet, såsom frågeställning, syfte, formalia, att skriva forskningsöversikt och abstract o.s.v. Givetvis har du också stöd av en handledare. Kursen avslutas med att du dels lägger fram din uppsats på ett ventileringsseminarium, dels opponerar på en medstudents uppsats.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten