Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idé- och lärdomshistoria, Masterexamensarbete

Kurs
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14652

Om utbildningen

Att skriva en masterexamensuppsats i idé- och lärdomshistoria innebär att du får omsätta dina ämneskunskaper och färdigheter på ett självständigt sätt. Under arbetets gång får du fördjupad förtrogenhet med vetenskaplig metod inom idéhistorisk forskning och vad det innebär att formulera, avgränsa och genomföra en mer omfattande forskningsuppgift inom givna tidsramar. Du uppövar din förmåga till kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur samt färdigheten att sammanställa och presentera material.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

  Behörighet uppnås på ett av följande två sätt: 1. Avslutade kurser motsvarande kraven för kandidatexamen om 180hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde varav minst 60hp i idé- och lärdomshistoria (grundkurs och fortsättningskurs). Därutöver krävs minst 30hp i idé- och lärdomshistoria på avancerad nivå samt språkkunskaper motsvarande Svenska 3/B och Engelska 5/A. Motsvarande utländsk utbildning ger också behörighet. 2. Avslutade kurser motsvarande kraven för kandidatexamen om 180hp i huvudområdet Liberal Arts från Göteborgs universitet, eller motsvarande. Därutöver krävs minst 60hp i idé- och lärdomshistoria på avancerad nivå samt språkkunskaper motsvarande Svenska 3/B och Engelska 5/A. Motsvarande utländsk utbildning ger också behörighet.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Med en masterexamen i idé- och lärdomshistoria har du erövrat ytterligare, fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor som är relevanta och efterfrågade i många sektorer på arbetsmarknaden, exempelvis inom offentlig förvaltning, näringsliv, utbildning, kultur, media och kommunikation.
Du är också behörig att söka forskarutbildningen i idé- och lärdomshistoria, vilket i sin tur möjliggör en framtida karriär som universitetslärare och forskare. Se https://gu.se/litteratur-idehistoria-religion/forskarutbildning-ide-och…

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Att skriva uppsats är och ska vara ett självständigt arbete men du får gott stöd längs vägen. Schemalagda, tematiska seminarier behandlar centrala frågor och delar i det vetenskapliga arbetet, såsom frågeställning, syfte, formalia, att skriva forskningsöversikt och abstract o.s.v. Givetvis har du också stöd av en handledare. Kursen avslutas med att du dels lägger fram din uppsats på ett ventileringsseminarium, dels opponerar på en medstudents uppsats.