Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idé- och lärdomshistoria, Ämnesfördjupning 1

Kurs
IL2106
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12252
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen innebär en ämnesfördjupning inom ett idé- och lärdomshistoriskt område. Området kan ha tematisk, metodologisk och/eller teoretiskt karaktär. På höstterminen är temat Terrorismens idéhistoria, på vårterminen fördjupar vi oss i Miljöhistoria och ekokritik, där delar av undervisningen även sker kvällstid. Arbetet kan ske i olika former, såsom föreläsningar och seminarier men också genom individuell inläsning.

IL2106 Ämnesfördjupning 1 och IL2107 Ämnesfördjupning 2 kan inte läsas på en och samma termin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Tillsammans med ytterligare kurser i idé- och lärdomshistoria på avancerad nivå kan kursen ingå i en magister- eller masterexamen i ämnet. Den kan också läsas som ett komplement till studier i andra ämnen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten