Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 4

Kurs
SL2202
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25352
Tillfället är inställt

Om utbildningen

I kursen utarbetar du en plan för den förestående masteruppsatsen. Planen omfattar formulering av frågeställningar för uppsatsen, uppsatsens struktur och en tidplan för uppsatsskrivandet. Kursen omfattar även sökning av litteratur med relevans för uppsatsen samt läsning av en handbok om uppsatsskrivande och vetenskaplig litteratur med särskild relevans för uppsatsämnet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången kurs SL2201 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler