Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 1

Kurs
SL2101
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13650
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

I denna kurs får du studera några huvudlinjer i den historiska språkvetenskapens utveckling, i synnerhet inom slavistiken och ämnet fornkyrkoslaviska. Du läser handböcker och artiklar om 1000-1500 sidor på något av de skandinaviska språken eller engelska. Du får även ökad träning i intensiv och extensiv läsning av totalt ca 800 sidor medeltida texter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i ett humanistiskt ämne och 30 hp i fornkyrkoslaviska, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.