Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Familjebehandling i teori och praktik

Kurs
SW2639
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen handlar om olika former av familjebehandling som erbjuds inom det sociala arbetets praktikfält. Kursen vänder sig i första hand till dig som idag arbetar med familjebehandling, men vill få fördjupade teoretiska kunskaper samt reflektera över etiska frågor och maktfrågor i relation till arbete med familjer. Kursen vänder sig även till dig som idag inte arbetar med familjebehandling, men som är intresserad av att arbete med dessa frågor i framtiden.

Om utbildningen

Som student i kursen får du kunskap om och möjlighet att diskutera olika teoretiska perspektiv på familjebehandling med relevans för socialt arbete, samt analysera och bedöma vilken form av familjebehandling som kan vara lämplig i olika typer av ärenden. Du får också träna på samtals- och intervjuteknik med individer och familjer. Du kommer också att kunna värdera olika behandlingsinsatser i relation till begreppet evidensbaserad praktik, samt anlägga barnperspektiv på familjebehandlingsprocesser. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier (på campus och på nätet).