Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i Europakunskap

Kurs
EU2500
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

På den här kursen kommer du att utveckla din förmåga att planera och hantera stora projekt samt att samla in och analysera empiriskt material för att svara på en forskningsfråga med relevans för Europakunskap. Resultatet blir din masteruppsats i Europakunskap som du arbetar med under en hel termin.

Om utbildningen

I
denna uppsatskurs kommer du att individuellt skriva en masteruppsats i
Europakunskap. Till din hjälp har du en handledare som kommer
att följa dig under hela kursens gång. Vid
kursens slut ska du presentera och försvara din uppsats vid ett slutgiltigt
seminarium, samt fungera som opponent på en annan students uppsats.

För
att säkerställa att kursens mål och lärandemål uppfylls är kursen organiserad
kring ett antal arbetsseminarier under själva skrivprocessen, där du förväntas
bidra både med idéer och visa upp arbetet med den egna uppsatsen samt bidra med
kommentarer på andra studenter arbete. Förberedelser och planering av
masteruppsatsen startar under höstterminen. Det kommer även att förekomma föreläsningar
kring uppsatsskrivandet. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som har godkänt i minst två av kärnkurserna på Masterprogrammet i europakunskap, sammanlagt 20 högskolepoäng, och godkänt i en semi-valbar kurs, 15 högskolepoäng, och godkänt i en metodkurs på avancerad nivå, 15 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Efter studierna

Efter avslutad kurs kommer du ha fått färdigheter i att självständigt tillämpa den samhällsvetenskapliga forskningens perspektiv och angreppssätt för att genomföra ett forskningsprojekt som är relevant för Europakunskap. Du kommer även att ha lärt dig att systematiskt och kritiskt samla in och sammanställa empiriska data och/eller identifiera och utvärdera befintliga empiriska data.