Länkstig

Samarbeta med våra forskare

Företag och organisationer kan anlita våra forskare och lärare för att kompetensutveckla sin personal, lösa specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag.

Forskningssamarbeten kan till exempel handla om företag som behöver expertstöd för att göra organisatoriska förändringar, offentliga organisationer som är i behov av föreläsare till kompetensutvecklingsdagar, eller myndigheter som behöver göra oberoende granskningar och analyser.

Exempel på möjliga samarbeten

Uppdragsforskning

Uppdragsforskning handlar om att ta fram forskningsresultat genom samarbete mellan universitetet, näringsliv och offentlig sektor. Beställaren av uppdragsforskning ges möjlighet att få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och utvecklad.

Expertkompetens

Genom expertkonsultation utnyttjas forskarens kompetens för att lösa ett företags eller en organisations specifika frågeställningar eller mer avgränsade problem. Det kan till exempel handla om rådgivning eller utvecklingsuppdrag. Till skillnad mot uppdragsforskning skiljer sig  expertkonsultation genom att den i första hand utnyttjar befintlig kunskap och teknik och inte har som syfte att producera nya forskningsresultat.

Företags-/ industri-/ kommundoktorand

Genom att anlita en befintlig doktorand eller erbjuda sina anställda att påbörja en utbildning på forskarnivå, får ett företag eller en organisation ta del av den senaste forskningen och skapa ett nära samarbete med universitetet. Företaget eller organisationen får möjlighet att driva utvecklingsprojekt som kan stimulera tillväxt och resultera i nya produkter, tjänster och applikationer.