Länkstig

Johanna Sjöholm

Projektsamordnare

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Johanna Sjöholm

Mina intressen är inom områdena internationell rätt, migrationsrätt, miljörätt och internationella relationer, särskilt frågor relaterade till klimatrelaterad statslöshet och migration där dessa fyra områden förenas.

Jag leder i dagsläget projektet "Eko Marina", där Havsmiljöinstitutet utvecklar ett miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar. Projektet utförs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Utöver detta har jag deltar jag i andra vattenmiljörelaterade projekt, såsom en omfattande utvärdering av LOVA-bidraget 2017-2021, en förstudie om hållbart båtliv samt en granskning av Sveriges implementering av HELCOM:s rekommendationer. Mitt engagemang i havsmiljörelaterade frågor spänner med andra ord över många områden.

Jag arbetar även med projektkoordinering på Centrum för hav och samhälle, där jag främst arbetar frågor rörande engagemang i FN:s årtionde för havsforskning, koordinering av remisser och medlemskommunikation.