Länkstig

Daniela Karlsson

Doktorand

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Daniela Karlsson

Min bakgrund är som lärare i engelska och franska. År 2015 tog jag en master om forskning i utbildning inom Göteborgs Universitet. Sedan 2018 arbetar jag som doktorand och undersöker hur metalingvistisk medvetenhet kan förbättras genom metalanguaging i utbildningssituationer. Jag tillhör avdelningen Kommunikation, Utbildning och Lärande samt CULs forskningsskola (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning)