Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

VR-medel till projekt om kommunernas roller för arbetsmarknadsintegration

Publicerad

Emma Ek Österberg, Maria Norbäck, Patrik Zapata och María José Zapata Campos från Förvaltningshögskolan och Handelshögskolan (GU) har beviljats medel för ett fyraårigt forskningsprojekt om arbetsmarknadsintegration.

Vetenskapsrådet (VR) har meddelat att projektet “Förändrade roller och framväxande nätverk. Kommuner som arbetsgivare, upphandlare och entreprenör i arbetsmarknadsintegration” beviljas cirka 5,9 miljoner kronor under en fyraårsperiod för att undersöka kommunernas roll i lokala initiativ för arbetsmarknadsintegration av utrikesfödda.

Idag är arbetslösheten högre, inkomsterna lägre och arbetsvillkoren sämre bland de som är födda utomlands än bland de som är födda i Sverige. På senare tid har flera reformer genomförts för att stärka integrationen, där staten genom Arbetsförmedlingen har involverat kommunerna och andra lokala aktörer i arbetsmarknadsintegrationen. Ofta handlar det om lokala initiativ som utvecklas i samverkan mellan kommuner, företag och offentliga och ideella organisationer, men kunskaperna om kommunernas roll i skapandet och spridningen av sådana initiativ är i dagsläget begränsad.
– Kommunerna blir allt viktigare för hur politik blir till praktisk verksamhet, inte minst i och med att Arbetsförmedlingen förändras. Offentlig förvaltning handlar allt mer om samverkan i nätverk. Kommunerna är ofta mitt i de nätverken, de initierar dem, driver dem, samordnar dem och är samtidigt del i dem eftersom de själva är arbetsgivare, , säger Patrik Zapata som är projektledare.

Samtidigt är arbetsmarknadsintegrationen en av vår tids största frågor, och lokala initiativ för arbetsmarknadsintegration står i centrum för det här projektet. Kännetecknande för dessa initiativ är att de tar form och utvecklas lokalt i samverkan mellan kommuner, andra offentliga organisationer, företag och ideella organisationer. I detta sammanhang, där innovativa initiativ utvecklas i lokal samverkan, har kommunerna en särskilt viktig roll, menar Patrik Zapata.
– Det finns många goda exempel och initiativ, men hur de skalas upp, hur kunskap sprids och med vilka konsekvenser det för med sig hoppas vi bidra med, säger han.

Frågor som man hoppas kunna besvara genom projektet är hur och varför lokala initiativ för arbetsmarknadsintegration uppstår och stabiliseras, samt hur olika nätverk och relationer mellan dessa initiativ skapas och vad vad det får för konsekvenser.
– Projektets relevans är betydande, som sagt är det en stor fråga i vår tid. Inget tyder på att det kommer att ändras. Särskilt intressant ska det bli att närmare förstå hur olika kommuner hanterar området. Mindre kommuner, större, i olika delar av landet och med olika organisatoriska särdrag, säger Patrik Zapata.

Resultatet av projektet kommer att löpande presenteras och diskuteras i de organisationer som deltar i studien, samt i forskningstexter och andra samtal. Förhoppningen är att kunna bidra med kunskap som kan både stärka framgångsrika initiativ och nätverk och utveckla en kunskapsbaserad policy på området.