Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vi är inte i branschen för att få polare!

Den 5 september höll Robert Aschberg sin introduktionsföreläsning som ny innehavare av familjens Hjörnes gästprofessur vid JMG. Linnésalen var mer än fullsatt och en stor del av åhörarskaran var journaliststudenter som också var den målgrupp som Robert Aschberg främst adresserade.

– Ni kommer aldrig att kunna räkna med att ha allmänhetens förtroende!

Med hänvisning till vad SOM-institutets mätningar av förtroendet för journalister visar inledde han med detta för journalistikstudenter kanske något dystra konstaterande. Robert Aschberg verkade inte särskilt bekymrad, snarare tycktes han anse att en journalistroll där storyn (nästan) alltid är överordnad alla andra hänsyn måste få effekten att vem som helst när som helst kan få anledning att känna väldigt litet förtroende för journalister – men det kan vara helt ok!

Med stöd i exempel från en lång och skiftesrik karriär formulerade han sedan en rad råd till blivande journalister. Föreläsningen handlade mycket om vikten av improvisationsförmåga, att tänka utanför boxen, inte låsa sig vid en läsning eller bli slav under konventionerna. Med början ett avlägset 1980-tal där den unge Expressenjournalisten Aschberg skaffade sig tillträde till journalistförbjudet område genom att tillfälligt mantalsskriva sig i Karlskrona när den sovjetiska ubåten U137 stod på grund i skärgården landade föreläsningen i ett avsnitt av programmet 200 sekunder som nyligen sändes på Aftonbladets webb och där Aschberg och hans medarbetare avslöjar korruptionsbenägenheten bland riksdagsmän.

– Ni måste vara underhållande, då minns folk historien, var ett råd, ett annat att hålla igen på det egna snacket och lyssna på vad folk man intervjuar eller gör program om har att säga. Och om en story man arbetar med håller på att förlora i intresse kan man vända och vrida på den, se den från flera håll och då öppnar sig påfallande ofta möjligheter att göra något annat och mer spännande än man tänkt sig från början.

En fråga som Robert Aschberg uppehöll sig särskilt vid är den etiskt kontroversiella om betalning för till exempel intervjuer. Här har Aschberg en åsikt som avviker från den etik som lärs ut i journalistutbildningar och är normen inom alla massmedier, åtminstone än så länge. Man betalar inte för upplysningar eller intervjuer om det inte rör sig om en öppet redovisad tipsverksamhet. Robert Aschberg som bland annat varit med om att betala den för Palmemordet misstänkte Christer Pettersson för intervjuer och andra insatser som att underkasta sig lögndetektortest argumenterade med viss lidelse för det berättigade i att ibland betala. Även om man måste vara extremt försiktig så att man inte blir blåst om det visar sig att det inte finns någon story bakom betalningskravet.

På ett mer personligt plan tog Robert Aschberg upp frågan om hur man bemästrar sin nervositet när man kanske för första gången intervjuar en makthavare.

– Ge fan i att ta ett glas vin eller hålla på med betablockerare och sånt. Ta skiten och ät upp den. Så småningom går det över!

Robert Aschberg anknöt till föreläsningens rubrik när han kritiserade den kompisanda som breder ut sig mellan till exempel politiker och journalister. En angelägen problematik som diskuteras för lite och när den väl diskuteras har en tendens att förklaras ofrånkomlig och lämnas därhän. Förhoppningsvis kan den aktualiseras mer under Robert Aschbergs tid som gästprofessor vid JMG.

Robert Aschberg kommer att anordna en serie seminarier med intressanta gäster. Seminarierna annonseras i JMG:s kalendarium och Facebook-sida.

Hela föreläsningen med Robert Aschberg kommer inom kort kunnas ses på vår webbplats.