Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vem ska bestämma i äldrevården? Politikerna? Personalen? De äldre själva?

Vem ska bestämma i äldrevården? Politikerna? Personalen? De äldre själva? Vi står inför en äldreexplosion. På tio år kommer antalet svenskar över 80 år att öka med 50 procent, från dagens 500 000 till 750 000 personer. Äldreomsorgen står inför en enorm utmaning. Vem har kunskapen att möta den? Idag finns forskning som besvarar den frågan. Men vill makthavarna lyssna?  Denna högaktuella fråga debatteras under AgeCaps seminarium i Almedalen.

2018 hade 236 000 personer över 65 år hemtjänst och nästan 90 000 bodde på särskilt boende. Den stora majoriteten av dessa var över 80 år, en grupp som ökar med 50 procent de kommande 10 åren. Dessutom finns 75 procent av de demenssjuka i den här åldersgruppen. Detta kommer att ställa stora krav på samhället, både när det gäller att ge värdig vård och att rekrytera engagerad personal. Äldre brukare och äldre personal i äldreomsorgen känner sig inte delaktiga. Följden blir bristande personcentrerad omsorg och svårigheter att behålla och rekrytera kompetent personal. Men det finns lösningar. Ny forskning visar hur man kan tillgodose sköra äldres behov bättre och hur man får engagerad och kunnig personal. Under seminariet kommer forskningsresultaten diskuteras med politiker och andra makthavare. Vi ställer alltså aktuell forskning mot den politiska verkligheten.

Välkommen till ett viktigt samtal där forskningen möter den politiska verkligheten!

Datum:
3 juli 14:15 - 15:00

Plats: Vöstsvenska Arenan
Medverkande:
Moderatorer: Anders Palmgren, journalist Ingmar Skoog, föreståndare AgeCap Göteborgs universitet
Forskare: Lotta Dellve, AgeCap Göteborgs universitet
Övriga medverkande: Lena Hallengren, Socialminister (S) Camilla Waltersson Grönvall, Socialpolitisk talesperson, Moderaterna Jakob Forssmed, Förste vice ordförande, Kristdemokraterna Karin Rågsjö, Hälsopolitisk talesperson, Vänsterpartiet Carola Gunnarsson, vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting Helena Bjurbäck, Äldreombudsman, Göteborgs stad