Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vattenbrukets utveckling lyftes i riksdagen

Den 14 februari var SWEMARC-forskare på plats i riksdagens lokaler för att diskutera utveckling av vattenbruket och hinder för dess fortsatta utveckling för att lyfta frågan till en politisk nivå.

Taskforce vattenbruk arrangerade frukostseminariet och bjöd in talare från akademi, politik och näringsliv medan Emma Nohrén, riksdagsledamot för Miljöpartiet, var värd för seminariet.

Dagen inleddes av Harald Svensson från Jordbruksverket, som beskrev hur vattenbruket har potential för att ökas i Sverige. Enligt Svensson finns tre hinder för fortsatt utveckling: tillståndsprocessen, marknaden och kunskapsbrist.

Därefter fokuserade verksamhetsledaren för SWEMARC, Kristina ”Snuttan” Sundell på utvecklingen av vattenbruk i relation till de 17 hållbarhetsmålen. Sundell påpekade att det är en stor utmaning att hitta en lösning på ökad matproduktion för att klara en växande befolkning. Men samtidigt måste balansen behållas med de andra hållbarhetsmålen, som klimat och vatten. Sundell förklarade att idag kommer 4 % av vår mat från vatten, resten kommer från land. I och med att 71 % av jordens yta består av vatten finns det potential för att öka vattenbruket. Att gå från rött kött till fisk och skaldjur är också en folkhälsoaspekt. Sundell poängterade att den näringsriktiga maten bör komma från odling av fisk, ostron, alger, kräftdjur istället för från vilda fångster och att det finns en efterfrågan på mat producerad genom vattenbruk.

Daniel Wikberg, som representerade branschorganisationen Matfiskodlarna, förklarade att deras medlemmar står redo att öka produktionen men att tillståndsprocessen är ett hinder.

Carl Dahlberg, som var seminariets moderator och representerade Tillväxt Norra Bohuslän, gick igenom miljökonsultperspektivet. Dahlberg tog upp att lagstiftningen inte är anpassad till dagens eller framtidens vattenbruk. Dessutom innebär den nuvarande lagstiftningen långa, komplicerade och kostsamma processer innan alla utredningar har gjorts och tillstånd är på plats.

Nästa talare var Bengt Gunnarsson, Smögenlax AB, som förklarade att de utvecklar ett kretsloppskoncept vilket innebär att biprodukterna från vattenbruket tas om hand. Gunnarssons vattenbruksprocess har producerat värme, biogas, el och gödsel - utöver livsmedel.

Den sista talaren, SWEMARC-forskaren David Langlet, förklarade att det finns sju åtgärder för att komma tillrätta med alla hinder för utvecklandet av vattenbruket: Revidera miljöbalken och förenkla tillståndsprocessen; Förbättra tillsynsarbetet och kunskapen hos myndigheterna; Förläng tillståndens längd och utveckla system för kontinuerlig förbättring; Ta fram riktlinjer för provtagningar och för vad tillståndsansökan ska innehålla; Utred om vattenbruket bör klassas som areell näring; Underlätta tillgång till avelsmaterial; Gör vattenbruket till en del av kommunernas översiktsplaner.

Taskforce vattenbruk är ett samarbete mellan SWEMARC, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret i Västsverige.
 
Läs Taskforce vattenbruks rapport här.