Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utlysning: doktorand i projekt om kommunal externredovisning

Publicerad

Förvaltningshögskolan söker en kvalificerad och motiverad person för doktorandanställning i offentlig förvaltning som kommer att vara en del av den forskargrupp som intresserar sig för förvaltningsekonomi.

 I denna forskargrupp bedrivs i dag forskning om redovisningens och styrningens roll i offentlig förvaltning. Intresseområden rör styrprinciper, former för ansvarsutkrävande, effektivitetsproblem och koordinering.

Doktorandanställningen är knuten till ett forskningsprojekt som rör kommunal externredovisning. Projektets syfte är att generera kunskap om hur förklaringsfaktorer kopplade till redovisare och revisorer påverkar den externa redovisningens kvalitet i svenska kommuner.

Läs mer om vad tjänsten innebär, hur du söker till den samt kontaktuppgifter på denna länk:

Länk till utlysningstexten