Länkstig

Universitetskurs om life writing - biografier, dagböcker och bloggar

Författarna Åsa Moberg och Alexandra Pascalidou, aktuella med självbiografin Livet respektive en antologi om Metoo, gästar Göteborgs universitet i höst för att föreläsa på en kurs om biografiskt och självbiografiskt skrivande. Kursen är öppen för sen anmälan.

Life writing är ett snabbt växande forskningsområde och litterärt fält där utgångspunkten är någons liv.

– Det kan röra sig om det egna livet, som i självbiografier, dagböcker och bloggar, men också berättelser som sätter andra personer än den skrivande i centrum, såsom biografier. Även sådan litteratur som traditionellt betraktats som fiktion, till exempel romaner, kan klassas som life writing om berättelsen utger sig för att skildra en människas liv, säger Cecilia Pettersson, universitetslektor i litteraturvetenskap.

Både sjukdomsberättelser och teori

Cecilia Pettersson är kursansvarig för Life writing – biografiska genrer i förvandling, som ges inom ämnet litteraturvetenskap på Göteborgs universitet. På kursen läses och diskuteras nyutkomna verk inom fältet life writing – det kan vara vittnesmålsskildringar och sjukdomsberättelser, men också teoretiska verk och annan forskning.

– Till varje kurs bjuder vi också in några författare eller forskare som nyligen utkommit med intressanta verk inom området och samtalar med dem om deras böcker och skrivande. Dessa samtal är även öppna för allmänheten och brukar vara mycket populära, så det är först till kvarn som gäller! säger Cecilia Pettersson.

Timbuktu bland tidigare föreläsare

Tidigare har kursen gästats av bland andra artisten Jason Diakité (Timbuktu) och historikern Yvonne Hirdman, i höst kommer Åsa Moberg och Alexandra Pascalidou.porträtt Alexandra Pascalidou

– Båda har en lång författarkarriär bakom sig där de skrivit eller varit redaktörer för flera verk som kan kategoriseras som life writing. De har också nyligen utkommit med viktiga verk inom området: Åsa Moberg med självbiografin Livet och Alexandra Pascalidou med antologin Me too – Så går vi vidare. Röster, redskap och råd.

Kursen LIR204: Life writing – biografiska genrer i förvandling är på 7,5 högskolepoäng och ges på avancerad nivå inom ämnet litteraturvetenskap. Det är en tvärvetenskaplig kurs som både belyser de senaste trenderna inom life writing och placerar dem i ett historiskt perspektiv.

Hösten 2018 ges kursen på kvartsfart, dagtid.

Det går att göra en sen anmälan till kursen via antagning.se. Först till kvarn gäller om det blir platser över.

Fporträtt Åsa Mobergörfattarseminarierna är öppna för allmänheten: Åsa Mobergs seminarium äger rum den 2 oktober klockan 15.15-17.00 och Alexandra Pascalidous den 20 november klockan 15.15-17.00.

Bilden på Alexandra Pascalidou är tagen av Johan Lindskog och bilden på Åsa Moberg är tagen av Elisabeth Ohlson Wallin.