Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Universitetskurs om hur kulturen skildrar hållbarhet och natur

Hur ska vi leva ett gott liv - som samtidigt är hållbart? Hur har det goda livet gestaltats genom tiderna i litteratur, film och andra genrer? Läs en kurs i ekokritik vid Göteborgs universitet i höst!

bild på groda

Hur ska vi leva ett gott liv – som samtidigt är hållbart? Hur har det goda livet gestaltats genom tiderna i litteratur, film och andra genrer? Läs en kurs i ekokritik vid Göteborgs universitet i höst!

– Ekokritik studerar hur natur, miljö och ekologi skildras i olika former av berättande. Inom området ryms frågor om till exempel hållbarhet, utrotningshotade arter och klimat, men också analyser av hur det goda och hållbara samhället skulle kunna se ut, säger Camilla Brudin Borg, lektor i litteraturvetenskap.

Hon är kursansvarig för Det goda livet, en kurs på avancerad vid Göteborgs universitet som ges på halvfart under den andra halvan av höstterminen.

Människans längtan efter ett bättre liv

Under kursen studeras människans berättelser om utopier – idealsamhällen – och längtan efter ett bättre liv från olika perioder i historien, såväl som från vår egen tid.

– Vi läser ett brett urval av berättelser om självhushållning kontra konsumtionsinriktade livsstilar. Kursen tar upp historiska exempel som Thomas Mores Utopia, William Morris News from Nowhere, Alex Garlands The Beach och gör nedslag i science fiction-genren, men vi tittar också på protestsånger från Norrland, teorier om utopin och böcker om trädgårdsodling.

"Ämnet har en politisk sida"

Tidigare studenter på kursen har till exempel skrivit uppsatser om konsumtion i den animerade filmen Wall-E, dystopi och utopi i Divergent-serien, berättelsen om det goda livet i Mumindalen och undersökt kyrkogården som utopiskt rum.

– Kursens teman rör sig kring föreställningar om hur det goda livet ska organiseras, och vad som betraktas som nyttigt och aktivt kontra enkelhet och en mer tillbakadragen tillvaro. Ämnet har en politisk sida och vi fokuserar på ekokritiska teorier om hur skönlitteratur skulle kunna påverka en omställning mot ett hållbarare samhälle, säger Camilla Brudin Borg.


LV2162 Ekokritisk fördjupningskurs: Det goda livet är på avancerad nivå och ger 7,5 högskolepoäng. Den ligger inom ämnet litteraturvetenskap och går på halvfart, dagtid under den andra hälften av höstterminen (7 november 2018 – 20 januari 2019). Kursen är öppen för sen anmälan och du behöver inte ha läst litteraturvetenskap tidigare, däremot behövs en kandidatexamen (eller motsvarande) i något ämne för att du ska vara behörig.

Sök kursen via antagning.se

KONTAKT:

Camilla Brudin Borg, kursansvarig: camilla.brudin.borg@lir.gu.se, 031-786 5434

Camilla Alvhage, studievägledare: camilla.alvhage@lir.gu.se, 031-786 4580