Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ulrika Lagerlöf Nilsson doktorerar för andra gången

Publicerad

Fredag 15 december lägger Ulrika Lagerlöf Nilsson, doktor i historia vid Göteborgs universitet, fram sin doktorsavhandling i kyrkohistoria vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen heter

Tradition, modernitet och förnyelse. Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna kring sekelskiftet 1900.

I denna doktorsavhandling studeras den svenska författaren Elisabeth Beskow (1870–1928), känd under pseudonymen Runa, och hennes författarskap. I sin samtid var hon en känd och väletablerad författare, vars böcker utkom i många upplagor och spreds långt utanför Sveriges gränser. Idag är hon nästan helt glömd.

ulrikaAvhandlingens övergripande syfte är att studera Elisabeth Beskow och hennes väg till författarskapet och att undersöka hur hon i sina böcker behandlade de moderna förändringsprocesser som förekom vid sekelskiftet 1900. Det genomförs också en receptionsstudie för att analysera hur hennes böcker mottogs och bemöttes i samtida allmän dagspress. Elisabeth Beskow levde och var verksam i skärningspunkten mellan tradition, modernisering och förnyelse. Mitt i denna omvälvande tid formades Elisabeth Beskows väg som författare och hennes livsuppgift att bemöta sin samtids utmaningar men också möjligheter.

Studien uppvisar att hon var lika mycket modern och nytänkande som konservativ och återhållsam. Hon strävade efter att individen skulle bemyndigas till att göra egna val och fatta egna beslut för att kunna möta den nya tidens utmaningar. Genom sina berättelser formulerar hon en teologi som är vardagsnära och avsedd att få en praktisk konsekvens i människors liv. Hennes berättelser ville förmedla ett budskap som hon ansåg var viktigt att sprida i ett samhälle där sekularisering på olika sätt blev ett alltmer märkbart inslag.

Avhandlingen är det första mer omfattande vetenskapliga arbetet om Elisabeth Beskow och hennes författarskap. Det är också första gången de tre olika delstudierna om författarskap, litteraturproduktion och en receptionsstudie sammanfogas i en undersökning av den litterära genren uppbyggelseberättelser. Resultaten visar en betydligt mer nyanserad och komplicerad bild av Elisabeth Beskow än den som framställts tidigare.

Läs mer:

Ulrika Lagerlöf Nilsson disputerar fredagen den 15 december 2017 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Aud Valborg Tønnessen, Oslo universitet, Norge och kustos är professor Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi.

Maria Ulrika Ingeborg Lagerlöf Nilsson är född 28 november 1971 i Borås. Hon avlade studentexamen 1990 vid Alströmergymnasiet i Alingsås, Gymnasielärarexamen 1999, filosofie magisterexamen 2000 och filosofie doktorsexamen 2010 i Göteborg.

Ulrika Lagerlöf Nilsson kan nås på 0707-38 38 84 eller ulrika.lagerlof.nilsson@history.gu.se

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: www.doria.fi/handle/10024/147570?locale=lsv

Pressmeddelandet publicerades först av Åbo Akademi