Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto på kran i Göteborgs hamn
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Trygghet och elsparkcyklar i SOM-undersökningen i Göteborg

Publicerad

Frågor om trygghet, kriminalitet och miljö har klättrat på Göteborgarnas dagordning. 56 procent håller med om att Göteborg är en trygg och säker stad och 80 procent känner sig trygga i det egna bostadsområdet. I princip alla svarande vill satsa på billigare kollektivtrafik och många vill begränsa användandet av elsparkcyklar.

SOM-undersökningen i Göteborg var den sista att genomföras innan coronavirusets spridning över världen, då den avslutades i december 2019. Nu släpps en omfattande rapport med resultat och analyser inom en rad olika områden.

Läs rapporten SOM-undersökningen i Göteborg 2019.
 

Förändrad dagordning

Rapporten visar bland annat att kateogierna sociala frågor samt lag och ordning nu toppar medborgarnas lista över viktiga samhällsproblem eller samhällsfrågor i Göteborg idag. Dessa kategorier inbegriper områden som trygghet och säkerhet, social utsatthet och ojämlikhet, tiggeri, rättsprocesser och kriminalitet. De har klättrat tydligt på dagordningen, på bekostnad av framförallt kategorin infrastruktur som var viktigast under valåret 2018 men som nu sett en kraftig minskning. Även frågor om immigration har minskat i betydelse medan miljöfrågor har ökat.

Trygghet i staden

En svag majoritet, 56 procent, håller med om påståendet att Göteborg är en trygg och säker stad. Detta övergripande mått på trygghet är förhållandevis stabilt över tid och visar till och med på en svag ökaning sedan 2016 då undersökningen genomfördes för första gången.

Omkring 80 procent av göteborgarna känner sig trygga i sitt eget bostadsområde. Detta varierar tydligt mellan stadsdelarna, tryggast är boende i Örgryte-Härlanda och Centrum, minst trygga är boende i Angered och Östra Göteborg. Totalt sett tycker 74 procent av göteborgarna att det är ett bra förslag med ökad kameraövervakning på allmänna platser.

Nya frågor om kollektivtrafikspriser och elsparkcyklar

I princip samtliga svarande, 89 procent, är överens om att det är ett bra förslag att satsa på billigare kollektivtrafik. Endast 4 procent anser att det är ett dåligt förslag. 60 procent tycker att det är ett bra förslag att begränsa användningen av elsparkcyklar, jämfört med 17 procent som är emot detta. Det politiska förslag i undersökningen som får lägst stöd är att riva nya Ullevi för att ge plats åt bostäder och kontor vilket 62 procent svarar är ett dåligt förslag.

Demokrati, delaktighet och inflytande

I samband med Göteborg Stads demokratidag den 18 november presenterade forskare från SOM-institutet även hur göteborgarna ser på sina möjligheter att påverka beslut, den lokala demokratin och förtroendet för de lokala politikerna. Ta del av presentationsmaterialet från demokratidagen här.

Om undersökningen
  • SOM-undersökningen i Göteborg genomfördes i september-december 2019
  • Undersökningen skickades ut till ett slumpmässigt urval om 5000 personer mellan 16-85 boende i Göteborgs kommun
  • Nettosvarsfrekvensen var 50 procent