Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Träffa oss i Almedalen

Publicerad

Konstnärliga fakulteten finns på plats i Visby under Almedalsveckan där vi bland annat diskuterar betydelsen av konstnärliga ämnen i skolan tillsammans med kulturminister Amanda Lind och visar hur kamerans kan användas som verktyg för samhällsutvecking.

Almedalen, foto: Region Gotland.Almedalen, Visby. Foto: Region Gotland.

Hur kan kameran användas som ett verktyg för samhällsutveckling?

30 juni och 1 juli, Akademin Valand
Mer info i Almedalsveckans kalendarium

Vid vår mötesplats på Hamnplan kan du kliva in i vår Camera Obscura och se hur ett fotografi blir till, ta del av den senaste forskningen om kameran som (pedagogiskt) verktyg och diskutera bildens roll i samhället. Att kunna använda, avläsa och kommunicera med bilder blir allt viktigare och idag är visuell kunnighet nästintill lika viktigt som att vara läs och skrivkunnig. Det går också hand i hand med ett bildkritiskt tänkande. Att fotografera och arbeta med blid är ett sätt att utveckla ett analytiskt tänkande och ett etiskt förhållningssätt. Bilden och kameran blir en viktig pusselbit i den demokratiska skolningen.

En demokratisk kulturpolitik kräver mer konst i skolan - samtal med kulturminister Amanda Lind

2 juli, nätverket Konstex, genom Konstfack, Kungl. Musikhögskolan och Konstnärliga fakulteten.
Mer info i Amedalsveckans kalendarium

Den statliga rapporten Kulturanalys 2019 visar att de kulturpolitiska målen om jämlik tillgång till kultur inte uppnås. En lösning vore att stärka konstens plats i grundskola och gymnasium. Att tidigt få kontakt med konst, musik och scenkonst bidrar inte bara till bättre skolresultat för individen och en mer meningsfull tillvaro på kort och på lång sikt - det är också viktigt för att ett starkt kulturliv i framtiden, för alla. Hur når vi dit?

Välkommen till ett samtal med

  • Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP)
  • Sverker Härd, generaldirektör på Myndigheten för kulturanalys
  • Maria Lanz, rektor för Konstfack
  • Helena Wessman, rektor för Kungliga Musikhögskolan
  • Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds univrsitet
  • Ylva Hofvander Trulsson, forskare i konstaternas pedagogik och sociologi, Lunds universitet.


Får man säga vad man vill i akademin?

3 juli, Högskolan Väst
Mer info i Almedalsveckans kalendarium

Har forskare inom akademin ett ansvar för hur forskningen används och vilka konsekvenser den får? Kan man vara aktivist och forskare samtidigt och hur rimmar det med att vara tjänsteman i offentlig verksamhet? Under senare år har lärosätenas roll när det kommer till frihet och ansvar i samhället diskuterats. Vilket ansvar har en forskare för konsekvenserna av det hen säger eller skriver? Var går gränserna för vad man får säga och göra, och var bör de gå?

Välkommen till ett seminarium med Martin Hellström, rektor för Högskolan Väst, Helena Lindholm, professor i globala studier, Göteborgs universitet, Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet och Erik J Olsson, ordförande för Academic Rights Watch. Moderator är Ulf Dalnäs, prefekt HDK - Högskolan för konsthantverk och design, Göteborgs universitet.

Hur långt sträcker sig religionsfriheten?

4 juli, Högskolan Väst
Mer info i Almedalsveckans kalendarium

Vilket ansvar har man som troende för den förkunnelse som sprids? Hur långt in på den politiska, civila och privata sfären bör religionen sträcka sig? Var går gränserna mellan den religiösa övertygelsen och det sekulära samhällets ramar och strukturer? Friheten att inrätta sitt liv efter religiös övertygelse är inskriven i grundlagen. Samtidigt är friheten inte absolut. Men även innanför de av lagen satta gränserna uppkommer diskussioner som går tillbaka på hur auktoriteter inom religionerna agerar.

Välkommen till ett seminarium med Ulf Bjereld, ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Klas Grinell, docent, Göteborgs universitet, Kent Wisti, präst och satirtecknare, Lunds stift och Zaynab Ouahabi, nationell samordnare för "Gör din röst hörd" och retorikexpert, ABF. Moderator är Ulf Dalnäs, prefekt HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.

Massmedias frihet och ansvar i polariseringens tidsålder

4 juli, Högskolan Väst
Mer info i Almedalsveckans kalendarium

Media har en stor och grundlagsfäst frihet. Samtidigt har media stor påverkan på samhällsdebatten genom sin möjlighet att sätta agendan och genom de åsikter man erbjuder en plattform för. Media verkar också i ett polariserat samhälle och i ett fragmentiserat medielandskap där inte minst sociala media är en stor maktfaktor. Hur ska media hantera denna situation? Har redaktionerna ett ansvar för konsekvenserna av vad som publiceras, och var går den gränsen? Var går gränserna för "fake news"?

Välkommen till ett seminarium med Csaba Bene Perlenberg, ordförande, Publicistklubben Södra, Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete, Brit Stakston, mediestrateg, Stakston PR och Fredrik Sjögren, universitetslektor i samhällsvetenskap, Högskolan Väst. Moderator är
Ulf Dalnäs, prefekt, HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.