Bild
Foto av Claes Gustafsson i labbet
Claes Gustafsson, professor vid Institutionen för biomedicin, får sex miljoner kronor fördelat på tre år till sitt projekt om mitokondriell biogenes som mål för cancerbehandling.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Totalt nästan 70 miljoner från Cancerfonden

Publicerad

27 forskare knutna till Göteborgs universitet får tillsammans drygt 68 miljoner till olika forskningsprojekt från Cancerfonden.

Claes Gustafsson, professor vid institutionen för biomedicin, får sex miljoner kronor fördelat på tre år till sitt projekt, där han hoppas skapa en gedigen biokemisk förståelse av hur arvsmassan uttrycks i mitokondrier, enheter i cellen som skapar cellens energi. I förlängningen kan forskningen bidra till utvecklingen av nya typer av cancerläkemedel.

Mitokondriens roll i cancer

Eftersom cancerceller ofta utnyttjar glykolys för sin produktion av energimolekylen ATP ansågs mitokondrierna tidigare inte spela någon betydelsefull roll i cancer, men den bilden har ändrats, berättar Claes Gustafsson:

– Vid sidan av sin centrala roll för att skapa ATP, så behövs mitkondrien för en rad andra funktioner, som att skapa byggstenar för olika cellulära syntesvägar och att reglera kalciumnivåer i cellen. Substanser som hämmar olika aspekter av mitokondriefunktion är redan i klinisk prövning.

Radioaktiva läkemedel

Bild
Foto av Eva Forsell Aronsson
Eva Forsell Aronsson, professor i radiofysik vid Institutionen för kliniska vetenskaper, får 5,2 miljoner kronor till sitt projekt om radionuklidterapi av endokrina tumörer och bröstcancer.
Foto: Cecilia Hedström

Eva Forsell Aronsson, professor i radiofysik, får 5,25 miljoner kronor fördelat på tre år. Hon leder ett projekt där forskare ska försöka hitta nya metoder att behandla obotliga tumörsjukdomar med hjälp av radioaktiva läkemedel som söker upp cancerceller i kroppen och strålar dem på plats.

– Radioaktiva läkemedel har potential att kunna nå cancerceller i hela kroppen och de skulle därför kunna fungera särskilt bra vid spridd cancer där det är okänt exakt var i kroppen cancercellerna finns, säger Eva Forsell Aronsson och fortsätter:

– Vi kommer att studera cancer i mag-tarmkanalen, sköldkörteln och bröstvävnad. Särskilt arbetar vi för att kunna bota patienter med så kallade neuroendokrina tumörer där det idag är svårt att bli av med tumörvävnaden utan att skada friska organ.

Nedan listar vi de forskare vid Göteborgs universitet som får bidrag från Cancerfonden i årets utdelning.

Läs listan i sin helhet på Cancerfondens hemsida

Forskarmånader

Anne Thilander Klang
Framtagning av nya metoder för förbättradstrålbehandling baserad på avancerad dubbelenergi datortomografi (DECT)
Tre forskarmånader per år under tre år.

Projekt

Annica Almståhl
Utvärdering av ett munvårdsprogram för patienter som genomgår behandling av huvud- och halscancer beträffande mukosit, munhälsa, patientrelaterade faktorer, livskvalitet och hälsoekonomi
1 200 000 kronor

Changyan Chen
Återanvändning av läkemedel som strategi för att utveckla ny behandling mot bukspottkörtelcancer
1 800 000 kronor

Pernilla Dahm Kähler
Mot Excellens-baserad Gynekologisk Cancervård
1 200 000 kronor

Eva Forssell-Aronsson
Radionuklidterapi av endokrina tumörer och bröstcancer: Nya behandlingsstrategier, och ny kunskap om mekanismer och biomarkörer förbehandlingssvar
5 250 000 kronor

Bengt Gustafsson
En translationell ansats för att identifiera biomarkörer som förutsäger utfall och behandlingsrelaterad toxicitet vid kolorektal cancer
1 600 000 kronor 

Claes Gustafsson
Mitokondriell biogenes som mål för cancerbehandling
6 000 0000 kronor

Ola Hammarsten
Att hitta de mest känsliga inför cancerterapi medstrålning och cytostatika
2 400 000 kronor

Khalil Helou
Nya prognostiska och prediktiva biomarkörer för beslut om behandling av äggstockscancer
2 400 000 kronor

Jonas Hugosson
”The Göteborg-2 trial”; En prospektiv, randomiserad, befolkningsbaserad studie av screening av prostatacancer med prostataspecifikt antigen (PSA) test följt av magnetisk resonanstomografi (MRI) av prostata.
6 000 000 kronor

Martin Johansson
Studier av den exceptionella metabolismen av njurcellskarcinom
1 000 000 kronor

Per Lindahl
Ett CRISPR-Cas9-tillvägagångssätt för att utveckla pro-oxidantterapier vid lungcancer
2 400 000 kronor

Magnus Lindh
Virala och chimära transkript i levervävnad med eller utan cancer vid kronisk hepatit B-virusinfektion
2 400 000 kronor

Per Lindnér
Levertransplantation som behandling av levermetastaserad kolorektal cancer (SOULMATE-studien).
2 400 000 kronor

Kent Lundholm
Förebyggande av muskelavfall efter större cancerkirurgi för förbättrad organ- och fysisk funktion.
1 600 000 kronor

Jan Olof Lötvall
En ny form av exosombaserad cancerimmunterapi - som gör kalla tumörer heta
3 000 000 kronor

Stephan Maier
Artificiell intelligens för reproducerbar MR-diagnos av prostatacancer
2 400 000 kronor

Tommy Martinsson
Neuroblastom, identifiering av terapeutiska mål för en speciellt svårbotad grupp.
1 600 000 kronor

Mikael Nilsson
Musmodellering av sporadisk utveckling av sköldkörtelcancer
2 500 000 kronor

Lars Palmqvist
Molekylära mekanismer vid utveckling av akut myeloisk leukemi
3 000 000 kronor

Johan Ruud
Cancerutlöst aptit- och viktförlust: ny krets, ny mekanism
2 400 000 kronor

Volkan Sayin
En plattform för att definiera tumörspecifika metabola akilleshälar för individanpassad behandling av KRAS-driven icke-småcellig lungcancer
2 400 000 kronor 

Giovanni Solinas
Resolving the Role of Specific Phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) Isoforms in Metabolism-Insulin Loops Driving Tumor-Promotion
3 000 000 kronor

Ulf Strömberg
Utveckling av geomapping för analyser och monitorering av ojämlikheter i tidig upptäckt av cancer inom hela Sverige
2 400 000 kronor

Susanne Teneberg
Helicobacter pylori och magcancer: Rollen av kolhydratreceptorer i H. pylori-inducerad inflammation
1 200 000 kronor

Karin Welén
Molekylär karaktärisering av metastaserad prostatacancer -från metastasmekanismer till klinisk nytta
2 400 000 kronor

Changlian Zhu
Förebyggande av strålningsinducerade kognitiva brister med sen början i den unga hjärnan
3 000 000 kronor

Pierre Åman
FET-gruppen av fusionsonkogener – transformationsmekanismer, epigenetik och terapiförsök
1 200 000 kronor

Planeringsgrupp

Eva Forssell-Aronsson
Planeringsgruppen för Onkologisk radionuklidterapi (POR)
450 000 kronor