Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tio miljoner kronor från VR till forskare på institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Publicerad

Två forskningsprojekt vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) har tilldelats närmare tio miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap.

Utvecklar en ny teori om rörelseinlärning

Dean Barker, docent vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap har beviljats VR projektbidrag om 5 460 000 kronor för forskningsprojektet Att röra sig annorlunda: Utveckling av en icke-dualistisk teori om lärande av rörelser. Projektets mål är att utveckla en ny teori om rörelseinlärning. Kunskapen inom området behöver utvecklas.
– Nu har jag extra tid att fördjupa mig i ett ämne som jag är extremt nyfiken på och jag får jobba med människor som jag har enorm respekt för. Det är lysande, säger Dean Barker.

Projektet är en del av en långsiktig plan för att förbättra hur människor lär sig att röra på sig i olika situationer.
– Genom att sammanföra befintliga teorier och kunskaper med erfarenhets- och observerbara aspekter av rörelse kommer vi att utveckla en ny teori. En brist i undervisnings- och inlärningssituationer är att de teorier som finns idag saknar viktiga aspekter av vad människor gör när de lär sig att röra på sig, säger Dean Barker.

Att Dean Barker får VR-medel innebär att forskning och utbildning inom idrott och hälsa samt idrottspedagogik kommer fortsätta att utvecklas inom Göteborgs universitet.
– Projektet omfattar omgivande gymnasieskolor och det finns goda möjligheter för våra studenter att vara inblandade, exempelvis genom kandidat- eller masteruppsatser. Det finns ett stort internationellt intresse för forskning inom området, säger Dean Barker.

Påverkar förhållningssätt till övervikt och fetma undervisningsmetoder?

Peter Korp, universitetslektor vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, har beviljats VR projektbidrag om 4 454 388 kronor för forskningsprojektet Diskurser om kropp, hälsa och vikt bland lärare i idrott och hälsa.

– Det är förstås väldigt roligt att få VR-medel! Det är en fjäder i hatten för oss och för institutionen, men det är också en exklusiv finansiering eftersom den möjliggör den forskning som vi i forskargruppen tycker är mest angelägen, säger Peter Korp.

Övervikt och fetma beskrivs idag som ett mycket allvarligt hälsohot. Forskarna i projektet vill studera hur lärare i idrott och hälsa i sin lärarroll förhåller sig till diskussionen om övervikt och fetma och hur deras förhållningssätt påverkar deras undervisningsmetoder.
– Vi vill även undersöka om undervisningen i idrott och hälsa gör att den icke-smala kroppen framstår som avvikande och problematisk, säger Peter Korp.

Forskarna kommer även att undersöka om det finns undervisningsformer i idrott och hälsa som inte bygger på en problematisering av kroppsstorlek och vikt.
– Vi hoppas att projektet kan bidra till utveckling och spridning av sådana undervisningsformer, säger Peter Korp.

Peter Korp är huvudsökande för projektet. Följande forskare kommer att arbeta i projektet: Peter Korp och Dean Barker vid IKI, Anna Johansson vid Högskolan Väst och Mikael Quennerstedt vid Örebro universitet.

För mer information:

Dean Barker, e-post: dean.barker@gu.se, telefon: 031-786 2141

Peter Korp, e-post: peter.korp@ped.gu.se, telefon: 031-786 2176


FOTO: TORSTEN ARPI