Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

SWEMARC lyfts som gott exempel i hållbarhetsrapport

Regeringskansliet har med stöd av en expertgrupp tagit fram en nationell rapport om hur Sveriges regering ska genomföra Agenda 2030, samt hur man uppfyller de globala målen för hållbar utveckling. SWEMARC är utvalt som ett gott exempel i rapporten.

Under FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum, HLPF) i New York, 10-19 juli, 2017, kommer regeringen redovisa hur Sverige ska genomföra Agenda 2030 och uppfylla de 17 globala målen, både i Sverige och internationellt.

Agenda 2030 och de globala målen handlar bland annat om att utrota fattigdom och hunger, samt att skydda planeten, dess naturresurser däribland haven.

SWEMARCs bidrag till rapporten handlar om att vattenbruk har potential att radikalt minska trycket på de gemensamma marina resurserna och bidra till produktion av näringsriktig mat för en växande befolkning.

Rapporten, som visar hur Sverige kommer att arbeta med lösningar för de utmaningar som mänskligheten står inför, med stöd av representanter från bland annat myndigheter, akademin, kommuner och näringsliv i Sverige.