Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på en person som håller händerna över magen på grund av obehagskänsla i magen.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Stort forskningsbidrag från Familjen Erling-Perssons Stiftelse till Magnus Simrén

Publicerad

Magnus Simrén, professor i medicinsk gastroenterologi vid institutionen för medicin, får nio miljoner kronor i forskningsbidrag från Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Forskningsprojektet handlar om en nyupptäckt bakterieinfektion, som kastar nytt ljus på folksjukdomen IBS.

Forskargruppen ska undersöka kopplingen mellan födointag och en bakterieinfektion som nyligen upptäckts i tarmen hos IBS-patienter med diarrésymtom, så kallad Brachyspira-infektion.

– Anslaget gör det möjligt för oss att undersöka betydelsen av Brachyspira-infektionen för symtom på IBS och om andra faktorer i tarmen är viktiga i relation till infektionen, säger Magnus Simrén.

Forskargruppens hypotes är att bakterieinfektionen påverkar hur känsliga vi är för olika födoämnen och man hoppas kunna identifiera egenskaper hos en undergrupp av IBS-patienter med symtom på Brachyspira. Resultatet kan potentiellt vara av stor betydelse för att lösa gåtan bakom allvarliga livsmedelsrelaterade symtom bland IBS-patienter.

Bild
Professor Magnus Simrén vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin.
Foto: Johan Wingborg

 – Förhoppningen är att studien ska leda till avsevärt förbättrade behandlingsalternativ för denna grupp av IBS-patienter, säger Magnus Simrén.

Ur ett samhällsperspektiv menar forskargruppen också att projektet kan leda till betydande kostnadsbesparingar för samhället, detta genom minskad symtombörda, ökad arbetsproduktivitet och minskad sjukvårdskonsumtion.

FAKTA:
Projekt: Irritable bowel syndrome (IBS): A disorder caused by microbes, leading to loss of tolerance to dietary antigens? 
FinansiärFamiljen Erling-Perssons Stiftelse http://familjenerlingperssonsstiftelse.se
Storlek: Nio miljoner kronor fördelat på tre år

LÄS MER
På institutionen för medicins hemsida kan du läsa mer om forskning inom ämnesområdet gastroenterologi. 
Forskningsområde Gastroenterologi vid institutionen för medicin 
 

TEXT: JENNY MEYER