Bild
2021 års formulär
Länkstig

Största SOM-undersökningen någonsin på väg ut

Publicerad

För trettiosjätte året i rad är nu SOM-undersökningen på väg ut till rekordmånga personer folkbokförda i Sverige. 2021 års undersökning är den största någonsin och inte mindre än
38 500 svenskar över 16 år får i dagarna en inbjudan i brevlådan om att delta i undersökningen.

Årets undersökning innehåller en rad aktuella frågor om bland annat bostadspolitik, inställning till slöjförbud, aborträtt, miljöskatter samt lag och ordning. I förra årets undersökning sågs ett tydligt lyft bland svenskarnas förtroende för både sjukvård, riksdag och regering. 2021 års undersökning kommer att visa om denna positiva trend håller i sig.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har varje höst sedan 1986 ställt frågor om svenskarnas vanor och attityder inom samhälle, opinion och medier. De tiotusentals svar som samlas in genom SOM-undersökningarna skapar unika tidsserier över vad vi som lever i Sverige har för vanor, värderingar och åsikter.

SOM-undersökningarna genomförs i samverkan med ett stort antal myndigheter och forskningsprojekt. Resultaten används flitigt inom både svensk och internationell forskning, förekommer ofta i media och ligger till grund för myndighets- och regeringsbeslut. Inte minst bidrar undersökningarna till en ökad förståelse för vårt samhälle och för varandra.

Har du fått SOM-undersökningen 2021?
Klicka här för att besvara undersökningen på webben.