Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Storsatsning på kurser i religionsvetenskap och teologi

Nästan 60 kurser – och samtliga går att läsa på distans. Från och med hösten 2018 blir det ännu mer att välja på för den som läser religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet.

I höst förändras kursutbudet inom religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet, efter ett utvecklingsarbete som har pågått i flera år.

porträtt Andreas Nordlander Vi såg att vårt kursutbud var ganska vagt och saknade den spets som vi upplevde att vi hade i lärarkollegiet med vår expertis och våra olika forskningsintressen. Vi ville skapa ett kursutbud som återspeglade det engagemang för ämnets olika delar som vi lärare kände, och även möjliggöra för studenterna att kunna följa sina egna intressen i studierna, säger Andreas Nordlander, biträdande studierektor för religionsvetenskap/teologi på Göteborgs universitet.

Fler men mindre kurser

Lösningen blev att skapa många fler men mindre kurser, med tydligare innehåll. Några exempel på kurser som ges läsåret 2018-2019 är Religionskritik och nyateism, Religion i USA och Religiös fundamentalism och våldsbejakande extremism.

– På det här sättet blir kurserna mer spännande för både studenter och lärare.

Alla går att läsa på distans

Förändringen i kursutbud innebär att det under kommande läsår erbjuds nästan 60 kurser inom religionsvetenskap och teologi. Samtliga går att läsa också via nätet.

– Under flera år har vi gett distansutbildning på vissa kurser, men nu tar vi ett steg in i framtiden genom att erbjuda alla kurser också som nätkurser och genom att satsa mycket mer på att bygga upp en kvalitativ distansutbildning.

Varför tycker du att man ska läsa religionsvetenskap och teologi?

– Därför att det är ett så oerhört spännande fält som spänner över så mycket – alltifrån de djupa existentiella frågorna om tro och livsmening till samtidens politiska läge. Religion är ju dessutom en helt central del av mänsklighetens konst- och kulturskapande verksamhet. Religionsvetenskap och teologi erbjuder en bred utbildning som leder både till självkännedom och till kunskap om världen så som den nu ser ut.

Här är fler exempel på kurser inom religionsvetenskap och teologi på Göteborgs universitet läsåret 2018-2019:

Etik, teologi och samhälle
Religion och konst
Religionspedagogik
Teologi och kyrkoliv i Afrika
Yoga och meditation
Global religion, migration och diaspora
Världens religioner
Nya perspektiv på reformationen

Grundkurser: Redan 2017 delades grundkursen i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet i två: en i religionsvetenskap, med bland annat religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, och en i teologi, som fokuserar på den kristna traditionens ursprung, texter, historiska utveckling och samtida former.

Framtid: Att läsa fristående kurser i religionsvetenskap och teologi kan vara en del i din utbildning om du exempelvis vill bli präst/pastor, lärare, journalist, bistånds- och utvecklingsarbetare, handläggare eller på annat sätt arbeta med människo- och personalvård, integration, migration eller internationella frågor.

Språk: Grundspråket är svenska, men de flesta kurser på avancerad nivå inom religionsvetenskap och teologi kan ges på engelska.