Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Respondent besvarar SOM-undersökningen
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Ställ dina forskningsfrågor i SOM-undersökningarna

Publicerad

SOM-institutet bjuder in såväl forskare och forskningsprojekt som myndigheter och andra offentliga organisationer till samverkan i 2021 års SOM-undersökningar. Sista dag för ansökan är måndagen den 5 april.

I 35 år har vi på SOM-institutet genomfört årliga riksrepresentativa frågeundersökningar bland boende i Sverige. SOM-undersökningarna gör det möjligt för enskilda forskare, forskningsprojekt, myndigheter eller andra samhällsorganisationer att ställa sina frågor till tusentals respondenter. Enkätfrågorna utformas alltid i nära samarbete med forskare från SOM-institutet.

Trots att det i år kan vara särskilt svårt att säga hur livet i Sverige kommer att te sig under kommande månader, är vi säkra på att vi kommer att genomföra våra SOM-undersökningar som vanligt. Det är centralt att upprätthålla undersökningarnas långa tidsserier, inte minst för att se hur stor effekt pandemin får på våra vanor, vårt förtroende och våra åsikter. Det finns även unika möjligheter för forskare och myndigheter att studera nya normallägen som infunnit sig och hur detta påverkar befolkningen.

Vi bjuder därför nu traditionsenligt in forskare och offentliga organisationer att samverka genom att ställa sina forskningsfrågor i 2021 års SOM-undersökningar. Läs mer på sidan Ställ frågor i SOM-undersökningarna

Ansökan om samverkan 2021

Ansökan görs digitalt via ansökningsformulär på SOM-institutets webbsida. Deadline för ansökan är måndagen den 5 april. Därefter tar forskare från SOM-institutet kontakt med dig som ansökt, för att diskutera frågeformuleringar och exakta kostnader. Mer information och exakt tidsplan finns i respektive inbjudningstext. Direktlänkar till de båda ansökningsformulären:

Ansökningsformulär för forskare/forskningsprojekt

Ansökningsformulär för myndigheter och organisationer

Hålltider för SOM-undersökningen 2021
  • 5 april 2021: deadline för ansökan om samverkan
  • 3 maj 2021: besked från SOM-institutet om samverkan
  • 4 maj - 25 juni 2021: SOM-institutet arbetar med att fastställa enkätfrågor/frågeinstrument. Arbetet sker i nära dialog med samverkanspartnern
  • September 2021: SOM-undersökningarna skickas ut till ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen